Sökning: "Miljögifter"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet Miljögifter.

 1. 1. "Det handlar om vår framtid" : Hur elevers scientific literacy kan utvecklas genom SNI-argumentation i kemiundervisning

  Författare :Louise Rietz; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Argumentation; scientific literacy; Kemiundervisning; SNI; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; Gymnasieskola; Miljögifter;

  Sammanfattning : En individ i dagens samhälle kommer ständigt i kontakt med olika frågor som är kopplade till naturvetenskap. Val ska göras, beslut ska fattas. LÄS MER

 2. 2. Ecotoxicological assessment of chemicals by subchronic and chronic tests with copepods

  Författare :Magnus Breitholtz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Miljögifter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Atropisomers of PCB methyl sulfone metabolites : radiosynthesis, analysis and distribution

  Författare :Christina Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Miljögifter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Polybrominated diphenyl ethers and their hydroxy and methoxy derivatives : congener specific synthesis and analysis

  Författare :Göran Marsh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Miljögifter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Environmental Monitoring of Refuse Dump Leachate Toxicity in Fish

  Författare :Erik Noaksson; Lennart Balk; Louis J. Guillette Jr; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fiskar; miljögifter; Toxicology; Toxikologi;

  Sammanfattning : The global economy is driven by the consumption of goods and materials. Used products are often deposited on refuse dumps, making them potential point sources for all man-made chemicals. Water soaking through landfill waste results in a wastewater termed leachate. LÄS MER