Sökning: "medicinsk instrumentering"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden medicinsk instrumentering.

 1. 1. Biokinetics and radiation dosimetry of 14C-labelled triolein, urea, glycocholic acid and xylose in man. Studies related to nuclear medicine “breath tests” using accelerator mass spectrometry

  Detta är en avhandling från Mikael Gunnarsson, Department of Radiation physics, Malmö university hospital, 205 02 Malmö

  Författare :Mikael Gunnarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Kärnfysik; Nuclear physics; xylose.; glycocholic acid; urea; triolein; Dosimetry; Biokinetic; AMS; Accelerator mass spectrometry; 14C; Breath test;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Upptag och omsättning samt dosimetri för 14C märkt fett, urea, gallsyra och xylos, i människa. Kol-14 (14C) används som radioaktivt spårämne vid patientundersökningar inom sjukvården och utnyttjas i stor utsträckning vid medicinsk forskning och vid utprovning av nya läkemedel på frivilliga försökspersoner. LÄS MER

 2. 2. Nuclear magnetic resonance and microcirculation: The influence of pulsatile brain-tissue motion on measurements of intravoxel incoherent motion and assessment of haemodynamics using exo- and endogenous tracers

  Detta är en avhandling från Radiation Physics, Lund

  Författare :Ronnie Wirestam; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diagnostic radiology; cortical activation; diffusion; tumor; tumour; ischemic stroke; ischaemic stroke; tracer kinetics; bolus tracking; phase mapping; brain motion; intracranial dynamics; blood flow; haemodynamics; vascularity; MRS; perfusion; MRI; magnetic resonance; Clinical physics; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling i radiofysik (medicinsk strålningsfysik) behandlar metodutveckling för kvantifiering av intrakraniella rörelser samt för bestämning av blodflöde och blodvolym i olika vävnader. De tekniker som använts är bildgivande respektive spektroskopiska kärnspinnresonansmetoder (NMR-metoder). LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Automatic Quantification Programs for Myocardial Perfusion SPECT using Monte Carlo Simulations

  Detta är en avhandling från Department of Medical Radiation Physics, Clinical Sciences, Lund, Lund University

  Författare :Henrik Hussein El Ali; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tomografi; medicinsk instrumentering; Nuclear physics; Kärnfysik; radiologi; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; Severity; Monte Carlo; Clinical physics; radiology; tomography; Myocardial perfusion; Extent;

  Sammanfattning : Coronary artery disease (CAD) is a condition in which the blood supply to the myocardium is partially or completely blocked due to plaque build-up in the artery wall. Myocardial SPECT imaging is a commonly used technique to assess the blood flow to the myocardium and the function of the heart. LÄS MER

 4. 4. Radiotherapy Gel Dosimetry: Development and Application of Normoxic Polymer Gels

  Detta är en avhandling från Helen Gustavsson, Department of Medical Radiation Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Helen Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiofarmaceutisk teknik; Radiopharmaceutical technology; proton; LET; FT Raman spectroscopy; MRI; normoxic gel; IMRT; 3D verification; polymer gel dosimetry; radiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Av de omkring 45 000 svenskar som årligen drabbas av cancer kommer ungefär hälften att botas, ofta med strålning som en del av behandlingen. Syftet med strålterapi är att oskadliggöra tumören, men utan att skada omgivande vävnad. LÄS MER

 5. 5. Ensuring the intended volume is given the intended absorbed dose in radiotherapy: Managing geometric variations and treatment hazards

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Ola Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; safety; risk; hazard; organ motion; set-up; margins; volume definition; radiotherapy; accuracy; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Strålbehandling har sedan länge visat sig vara en bra metod för att behandla patienter med cancer. Den nya teknik som har introducerats under de senaste åren har möjliggjort ökade stråldoser till än mer begränsade volymer. LÄS MER