Sökning: "Clinical physics"

Visar resultat 1 - 5 av 321 avhandlingar innehållade orden Clinical physics.

 1. 1. Dosimetric effects of breathing motion in radiotherapy

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :Anneli Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-09]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiotherapy; breathing motion; DIBH; interplay effects; VMAT; proton therapy; breast cancer; Hodgkin’s lymphoma; liver; dosimetry; treatment planning; medical physics;

  Sammanfattning : Cirka hälften av alla som drabbas av cancer i Sverige genomgår strålbehandling, där högenergetisk strålning används för att tillintetgöra cancertumören. Inför strålbehandlingen görs en datortomografiundersökning, vilket är en form av röntgenundersökning som ger snittbilder av patienten i tre dimensioner. LÄS MER

 2. 2. Irradiation of members of the general public from radioactive caesium following the Chernobyl reactor accident. Field studies in a highly contaminated area in the Bryansk region, Russia

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Charlotte Thornberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; body burden; Effective dose; Cs-137; urinary excretion; Cs-134; biological half-time; Chernobyl; breast milk; Medicine human and vertebrates ; internal irradiation; external irradiation; TLD; Clinical physics; radiology; medical instrumentation; tomography; Medicin människa och djur ; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bestrålning av allmänheten från radioaktivt cesium efter Tjernobylolyckan. Fältstudier i ett högkontaminerat område i Bryanskregionen i Ryssland. LÄS MER

 3. 3. MRI evaluation and image processing in gel dosimetry. A study of selected MRI properties and image processing in 3D gel dosimetry

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Peter Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; image registering; multi-slice; slice profile; ferrous sulphate; polyacrylamide; 3D volume acquisition; RF field; B1 field; relaxation time; T1; T2; spin-echo; multi-spin-echo; stochastic noise; nonuniformity; SNR; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom sjukvården används strålning för att behandla cancer. Vid strålbehandling är det viktigt att man i förväg vet precis hur strålningen ska ges till patienten för att resultatet av behandlingen skall bli bra. LÄS MER

 4. 4. Laser Spectroscopy in Scattering Media for Biological and Medical Applications

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Linda Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; Monte Carlo simulations; Biomedical Optics; Scattering media; Gas measurements; Near infrared spectroscopy; Diode laser spectroscopy; Absorption spectroscopy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Spektroskopi är den vetenskapsgren som används för att studera samspelet mellan strålning/ljus och materia för tillämpningar i både diagnostiska och terapeutiska syften. Då ljus sänds in i ett prov sätts olika fysikaliska processer igång. LÄS MER

 5. 5. The matter of white matter in Alzheimer's disease. -On white matter disease from neuropathology and neuroimaging to clinical presentation

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Martin Sjöbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; medicinsk instrumentering; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; executive dysfunction; Clinical physics; magnetic resonance imaging; diffusion tensor imaging; neuropathology; microvascular pathology; astrocytes; myelin; oligodendrocytes; white matter disease; Alzheimer s disease; neuropsychology; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neurofysiologi; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Neurology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärnan består av hjärnbarken, även kallad den grå substansen, och den underliggande vita substansen. Den grå substansen med alla nervceller svarar bland annat för våra kognitiva funktioner som gör var och en av oss till unika individer. LÄS MER