Sökning: "musculoskeletal"

Visar resultat 1 - 5 av 301 avhandlingar innehållade ordet musculoskeletal.

 1. 1. Persistent musculoskeletal pain A web-based activity programme for behaviour change, does it work? Expectations and experiences of the physiotherapy treatment process

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Tommy Calner; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; behaviour change; expectations; experiences; feasibility; multimodal intervention; musculoskeletal pain; pain management; physiotherapy; qualitative content analysis; single subject experimental design; web-based intervention; work ability; Physiotherapy; Fysioterapi;

  Sammanfattning : This thesis concerned persons with persistent musculoskeletal pain in primary health care and had three aims. The first aim was to evaluate the effects of a web-based programme for behaviour change. The second aim was to create and evaluate a multimodal intervention. LÄS MER

 2. 2. Multidisciplinary rehabilitation in musculoskeletal disorders Quantitative and qualitative follow-up studies

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Rita Sjöström; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; disability; mental health; mobility; musculoskeletal; pain; quality of life; rehabilitation; return to work; sick leave; nedsatt förmåga; mental hälsa; rörlighet; muskuloskeletal; smärta; livskvalitet; rehabilitering; återgång i arbete; sjukskrivning; rehabiliteringsvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim of this investigation was to evaluate a seven-weekmultidisciplinary rehabilitation programme, with emphasis onmusculoskeletal disorders, for working-age people, by assessments at thestart and end of the rehabilitation programme, and at follow-upexaminations 6, 12 and 24 months after completion of the programme. Afurther aim was to explore the experiences of people not returning to workduring a period of six years after participation in an extensivemultidisciplinary rehabilitation programme. LÄS MER

 3. 3. Chronic musculoskeletal pain: a multifactorial process

  Detta är en avhandling från FoU-Centre; Spenshult; SE-313 92 Oskarström; Sweden

  Författare :Stefan Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; widespread; SF-36; risk factors; rheumatoid arthritis; pain; musculoskeletal; epidemiology; fibromyalgia; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund En grundförutsättning för detta avhandlingsarbete var att smärta i rörelseapparaten kan studeras som ett samlat begrepp. Med två undantag, fibromyalgi och reumatoid artrit, avstod vi därför från att beskriva smärtan utifrån specifika diagnoser. LÄS MER

 4. 4. Musculoskeletal Pain and Return to Work A Cognitive-Behavioral Perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotta Marhold; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Back pain; cognitive-behavioral; multidisciplinary; musculoskeletal; neck pain; prediction; prevention; rehabilitation; return to work; shoulder pain; sick leave; treatment; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; klinisk psykologi; Clinical Psychology;

  Sammanfattning : Musculoskeltal pain is the most common diagnosis for being on sick leave two months or longer in Sweden. The societal costs have been estimated at almost 30 billion Swedish kronor per year. Research aimed at improving occupational rehabilitation is therefore crucial. LÄS MER

 5. 5. Musculoskeletal pain, memory, and aging Cross-sectional and longitudinal findings

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för psykologi, Umeå universitet

  Författare :Stefan Söderfjell; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi; Psychology; Musculoskeletal pain; Cognitive functioning; Episodic memory; Semantic memory; Implicit memory; Cross-sectional; Longitudinal; Age; Psykologi;

  Sammanfattning : The general aim of the thesis was to investigate potential differences in memory performance between participants across the adult life span with and without self-reported musculoskeletal pain. Chronic musculoskeletal pain is a major health related problem in our society. LÄS MER