Sökning: "Artifacts"

Visar resultat 1 - 5 av 288 avhandlingar innehållade ordet Artifacts.

 1. 1. Artifacts and Supraphysical Worlds : : A Conceptual Analysis of Religion

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Johan Modée; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of special sciences; Two-dimensionality; Supraphysical worlds; Possible worlds; Global supervenience; Physicalism; Tools; Symbols; Rituals; Representations; Proper funtion; Artifacts; Definition of religion; Conceptual analysis; Särskilda vetenskapers filosofi; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; religion; concept; artifact; physicalism; global supervenience; representations; a priori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur begreppet religion kan klargöras eller definieras är en mycket omtvistad fråga inom åtskilliga akademiska discipliner. Två huvudsakliga negativa tendenser är märkbara inom gängse och aktuell teoribildning. För det första har det framkastats en mängd divergerande definitionsförslag under årens lopp. LÄS MER

 2. 2. Electron microscopy and microanalysis of polymers and polymer blends : artifacts and applications

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Henrik Lindberg; [1986]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Polymeric Composite Materials; Polymera konstruktionsmaterial;

  Sammanfattning : Electron microscopy and microanalysis is used to examine the degradation of unstainable polymers and polymer blends in order to gain an understanding and arrive at methods for characterizing microstructures. Several methods have been used in order to obtain complementary ways of establishing artifacts arising from specimen preparation effects, the internal energy of the components, and degradation under the electron beam together with low or zero contrast between phases in a blend. LÄS MER

 3. 3. Metal artifacts in computed tomography : impact of reduction methods on image quality and radiotherapy treatment planning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Karin Andersson; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computed tomography; metal artifacts; image quality; visual grading analysis; radiotherapy; proton therapy; hip prosthesis; dental implants;

  Sammanfattning : Degradation of image quality by metal artifacts is a common problem in computed tomography (CT) imaging, which can limit the diagnostic value of a CT examination and also introduce inaccuracies in radiotherapy (RT) treatment planning. In recent years, commercial metal artifact reduction (MAR) methods have been launched by several CT vendors. LÄS MER

 4. 4. On Enterprise Systems Artifacts: Changes in Information Systems Development and Evaluation

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Jonas Hedman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information systems development; evaluation; artifact evaluation; artifacts; systemteori; Informatik; Informatics; systems theory; Enterprise Systems; ERP Systems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Framväxten av affärssystem under 1990 talet är en av de mest betydelsefulla utvecklingarna inom verksamhetsstödjande informationssystem. Affärssystem karaktäriseras av omfattande branschtäckning, stor funktionalitet, generisk lösning, processorientering, integrerad lösning och centralt dataformat, som tillsammans gör affärssystem kanske till den hittills mest komplexa och omfattande formen av verksamhetsstödjande informationssystem. LÄS MER

 5. 5. The cognitive use of artifacts in cooperative process management : Rescue management and underground line control

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Christer Garbis; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive artifacts; distributed cognition; cooperative process management; cognitive ethnography; centers of coordination; customization; cognitive system; computer supported cooperative work; ecology of cognitive artifacts; Kognitiva processer; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Work performed in various types of centers of coordination is highly dynamic and requires that a team continuously take actions and make multiple decisions in real time. This type of Work is here refered to as cooperative process management. LÄS MER