Sökning: "Pensionärer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet Pensionärer.

 1. 1. Working life, sustainable health and retirement for women : a qualitative analysis from a longitudinal study

  Författare :Katriina Hugosson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Retirement; Pensionärer; hälsa; Äldre kvinnor; Livskvalitet; genusaspekter´; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tredje ålderns hus : en spansk boendemiljös betydelse för kvinnors livsprojekt

  Författare :Ann Olesén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Boendemiljö; Kvinnor; Migration; Svenska pensionärer; Spanien;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Jag har alla åldrar i mig!" : En studie om ålderns betydelser i kulturaktiviteter avsedda för barn, ungdomar och pensionärer

  Författare :Natalie Davet; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; critical age studies; childhood; youth; ageing; culture; intergenerational; power; age-categorization; position; age-coding; doing age; age-organization; unmarked adulthood;

  Sammanfattning : This study investigates the production of age in three state-funded intergenerational projects, intended to increase age integration between young and old citizens. The main aim of the study is to contribute to the production of knowledge about age as a social category and power system. LÄS MER

 4. 4. Everyday Mobility and Travel Activities during the first years of Retirement

  Författare :Jessica Berg; Jan-Erik Hagberg; Marianne Abramsson; Lena Levin; Kerstin Westin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ageing; retirement; mobility; travel activities; place; time-geography; interviews; travel diaries; qualitative longitudinal analysis; åldrande; pensionering; mobilitet; resande; aktivitet; plats; tidsgeografi; intervjuer; resdagböcker; kvalitativ longitudinell analys; Mobility pers ; Old people; Change; Travel survey; Interview; Transportation mode; Motivation; Health; 11 Road: Personal transport; 11 Road: Personal transport;

  Sammanfattning : Mobility is central to living an independent life, to participating in society, and  to maintaining well-being in later life. The point of departure in this thesis is that retirement implies changes in time-space use and interruption in routines, which influence demands and preconditions for mobility in different ways. LÄS MER

 5. 5. Sjung, sjung för livet! : en studie av körsång som pedagogisk verksamhet och av deltagarnas upplevelse av hälsa och livskvalitet

  Författare :Dorota Lindström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om körsång som pedagogisk och social verksamhet. Det övergripande syftet var att beskriva och försöka förstå relationen mellan körsång och livskvalitet utifrån körsångarnas perspektiv. Arbetet organiserades i två delstudier, en enkätundersökning och en intervjustudie. LÄS MER