Sökning: "Nicolaus Lundahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nicolaus Lundahl.

  1. 1. What small firms want : Exploring the antecedents of small firm advisory satisfaction

    Författare :Nicolaus Lundahl; Lars Silver; Martin Johansson; KTH; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER