Sökning: "Lennart Ljung"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden Lennart Ljung.

 1. 1. Särdrag i projekt : utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Jonas Söderlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en projektivitetsmodell : om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Göran Goldkuhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Datavetenskap; Datavetenskap; projektivitet; projektivitetsmodell; valideringen av modellversioner; multidimensionell projektivitetsmodell MDP-modellen ; triader; Computer science; Datavetenskap; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : I dagens affärsdrivande organisationer genomförs projekt inte enbart för att skapa förändringar av organisation, arbetssätt eller infrastruktur. Marknadens rörlighet och kundspecifika krav på komplexa produkter, medför att projekt även genomförs inom den ordinarie operativa verksamheten för att hantera temporära, komplexa engångsuppgifter i form av både kundorder och produktutvecklingar. LÄS MER

 3. 3. Experimental Design and Updating of Finite Element Models

  Författare :Magnus Andersson; Lennart Ljung; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis deals with two partly related topics: model updating and actuator/sensor placement concerning finite element (FE) models of large, flexible mechanical structures.The importance of accurate dynamical FE models of mechanical structures in, e.g., aviation/aerospace applications are steadily increasing. LÄS MER

 4. 4. Complexity Issues, Validation and Input Design for Control in System Identification

  Författare :Märta Barenthin Syberg; Bo Wahlberg; Håkan Hjalmarsson; Lennart Ljung; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : System identification is about constructing and validating modelsfrom measured data. When designing system identificationexperiments in control applications, there are many aspects toconsider. One important aspect is the choice of model structure.Another crucial issue is the design of input signals. LÄS MER

 5. 5. Recursive Bayesian Estimation : Navigation and Tracking Applications

  Författare :Niclas Bergman; Fredrik Gustafsson; Lennart Ljung; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Target tracking; Autonomous aircraft navigation; Terrain navigation;

  Sammanfattning : Recursive estimation deals with the problem of extracting information about parameters, or states, of a dynamical system in real time, given noisy measurements of the system output. Recursive estimation plays a central role in many applications of signal processing, system identification and automatic control. LÄS MER