Sökning: "Jonas Söderlund"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Jonas Söderlund.

 1. 1. Globala tider : om deadlines och kunskapsintegration i komplexa utvecklingsprojekt

  Författare :Jonas Söderlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :projektledning; temporär organisation; deadline; produktutveckling; kunskap kunskapsintegration; abduktion; Ericsson; Volvo; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Komplexa utvecklingsprojekt ställer utmanande krav på effektiv kunskapsintegration mellan funktionsområden för att dels uppnå ett välintegrerat system, dels för att hantera krävande tidplaner. Uppsatsen söker med detta som utgångspunkt skapa fördjupad förståelse av 'deadlinens' och 'kunskapsintegrationens' innebörd och betydelse i dessa sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Time-limited and complex interaction : studies of industrial projects

  Författare :Jonas Söderlund; Lars Lindkvist; Graham Winch; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :project management; project organization; temporary organization; time limits; complexity; deadlines; temporary relationships; time orientation; pacing; projektledning; företag; projektadministration; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation reports on four case studies of industrial project organizations: The studies cover product development and construction projects at ABB, Ericsson and Volvo. Generally, the studies aim at exploring the time-limited and complex character of project interaction. LÄS MER

 3. 3. Making Head or Tail of the Hippocampus : A Long-Axis Account of Episodic and Spatial Memory

  Författare :Jonas Persson; Hedvig Söderlund; Tomas Furmark; Asaf Gilboa; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; hippocampus; fMRI; episodic memory; spatial memory; gender differences; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : While episodic and spatial memory both depend on the hippocampus, opposite gender differences in these functions suggest they are partly separate, with different neural underpinnings. The anterior and posterior hippocampus differ  in structure and whole-brain connectivity, and studies point to the posterior hippocampus being more involved in spatial memory while the anterior hippocampus’ role in episodic memory is less clear. LÄS MER

 4. 4. Liminality at Work : Mobile Project Workers In-Between

  Författare :Elisabeth Borg; Jonas Söderlund; Karin Bredin; Torbjörn Stjernberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mobile project workers; liminality; project-based work; contingent workers; liminality practices; liminality competence; Mobila projektarbetare; liminalitet; projektbaserat arbete; konsulter; liminalitetspraktiker; liminalitetskompetens;

  Sammanfattning : This doctoral thesis addresses how mobile project workers; technical consultants working in projects, experience and deal with project-based work. The thesis consists of a compilation of five papers and an extended summary. It is based on three qualitative studies including methods like interviews, diaries, and observations. LÄS MER

 5. 5. Work Liminality and Liminality Competence : a study of mobile project workers

  Författare :Elisabeth Borg; Jonas Söderlund; Karin Bredin; Eskil Ekstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Liminality; Work liminality; Mobile Project Workers; Technical consultants; Project-Based Work; Competence;

  Sammanfattning : This thesis is about people engaged in project-based work, a work context that is becoming increasingly common since more and more firms are relying on project-based forms of organization. More specifically, the thesis deals with a specific condition arising in projectbased work, namely that of ‘work liminality’. LÄS MER