Sökning: "Peter Rönnlund"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Peter Rönnlund.

 1. 1. Viscosity ratios and shapes of diapirs rising from layer and line sources

  Författare :Peter Rönnlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. On the subjective–objective distinction for measures of memory and cognition : Theoretical and methodological issues in questionnaire development and validation

  Författare :Peter Vestergren; Widar Henriksson; Christina Wikström; Michael Rönnlund; Björn Lyxell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cognitive dysfunction; measurement; memory complaints; self report; subjective memory; subjective–objective; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap; didactics of educational measurement; beteendevetenskapliga mätningar;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to develop a questionnaire for cognitive functioning, which could possibly be used as a screening instrument for early signs of dementia in the future. The introduction discusses the often made distinction between subjective and objective measures. LÄS MER

 3. 3. Särdrag i projekt : utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Jonas Söderlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER

 4. 4. Mobile Supported e-Government Systems : Analysis of the Education Management Information System (EMIS) in Tanzania

  Författare :Gudrun Wicander; John-Sören Pettersson; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Louise Yngström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; e-Government systems; mobile telephony; SMS; blended digital system; education management; information systems; systems theory; developing countries; Tanzania; ICT4D; M4D; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : e-Government systems are considered by both governments and international organisations to improve administration and management. In Tanzania, an e-government system for education administration, EMIS, is partly implemented but shows several limitations. LÄS MER