Sökning: "ramverk"

Visar resultat 1 - 5 av 476 avhandlingar innehållade ordet ramverk.

 1. 1. Särdrag i projekt : utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Jonas Söderlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER

 2. 2. KPI framework for maintenance management through eMaintenance : Development, implementation, assessment, and optimization

  Författare :Esi Saari; Janet Lin; Ramin Karim; Phillip Tretten; David Baglee; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Drift och underhållsteknik; Operation and Maintenance;

  Sammanfattning : Performance measurement is critical if any organization wants to thrive. The motivation for the thesis originated from the project “Key Performance Indicators (KPI) for control and management of maintenance process through eMaintenance (in Swedish: Nyckeltal för styrning och uppföljning av underhållsverksamhet m h a eUnderhåll)”, initiated and financed by a mining company in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Open Government Data as a Reform and Ecosystem : A conceptual framework for evolution and health

  Författare :Jonathan Crusoe; Ulf Melin; Gustaf Juell-Skielse; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Open Government Data; Reform; Ecosystem; Health; Evolution; Impediment; Barrier; Risk; Enricher; User; Seeker; Provider; Publisher; Öppna data; ekosystem; reform; hälsa; evolution; hinder; barriär; risk; berikare; användare; sökare; medborgare; tillgängliggörare; publicerare;

  Sammanfattning : Introduction: This doctoral thesis in Information Systems disentangles the interplay of an OGD reform and an OGD ecosystem. Open government data (OGD) refers to data shared by public organizations, in the role of providers, following certain principles for anyone to reuse. LÄS MER

 4. 4. Augmented reality smart glasses as assembly operator support : Towards a framework for enabling industrial integration

  Författare :Oscar Danielsson; Anna Syberfeldt; Magnus Holm; Peter Thorvald; Lennart Malmsköld; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production and Automation Engineering; Produktion och automatiseringsteknik;

  Sammanfattning : Operators are likely to continue to play an integral part in industrial assembly for the foreseeable future. This is in part because increasingly shorter life-cycles and increased variety of products makes automation harder to achieve. LÄS MER

 5. 5. Towards a framework for product-service system business model implementation

  Författare :Wiebke Reim; Vinit Parida; David Sjödin; Christian Kowalkowski; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Manufacturing companies are increasingly focused on service-led growth to gain new revenue streams and achieve sustainable competitive advantages. In this regard, offering product-service systems (PSS) is proposed as an attractive solution for manufacturing companies to achieve economic, environmental, and social benefits. LÄS MER