Sökning: "Kristina Boréus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Kristina Boréus.

 1. 1. SSU och könspolitikens gränser 1970- 2000 : Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

  Författare :Kristina Lindholm; Kirsti Niskanen; Marie Jansson; Kristina Boréus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SSU; problem construction; gender; political youth associations; women’s political representation; gender politics; quotas; SSU; problemkonstruktion; kvinnors politiska representation; könspolitik; kvotering; kön; politiska ungdomsförbund; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Politiska ungdomsförbund är viktiga arenor där unga människor diskuterar och formulerar frågor som kan bli en del av den politiska dagordningen. Sättet som en politisk fråga diskuteras skapar också gränserna för hur det är möjligt att förstå och tala om den. LÄS MER

 2. 2. Högervåg : nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989

  Författare :Kristina Boréus; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Nyliberalism; Sverige; Politiskt språk; Svenska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The University and the Demand for Knowledge-based Growth : The hegemonic struggle for the future of Higher Education Institutions in Finland and Estonia

  Författare :Adrià Alcoverro; Fredrika Björklund; Hans Andersson; Kristina Boréus; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Totalising; Post-Fordist capitalism; KBE; Gramsci; Bourdieu; solutionism; debauched meritocracy; science; market orientation; relational; hierarchy; autonomy; de-antagonise; competitiveness; legitimation.; Totalisering; post-fordistisk kapitalism; KBE; Gramsci; Bourdieu; lösningsorientering; tygellös meritokrati; vetenskap; marknadsorientering; relation; hierarki; autonomi; av-antagonisera; konkurrenskraft; legitimering.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : In recent decades, Higher Education Institutions have been reformed worldwide so that they may exert a greater influence in the production of knowledge within Knowledge-based Economies (KBEs). This transformation is often explained in terms of how advanced capitalist economies need to secure a prosperous future within post-Fordist capitalism. LÄS MER

 4. 4. Kön och ansvar i sjukförsäkringen : En studie av utredningstexter 1944 - 2006

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Gunnel Gustafsson; Lena Eskilsson; Kristina Boréus; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gender; responsibility; sickness insurance; private-public welfare; discourse analysis; feminism; governmental inquiries; social insurance policy; Sweden; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : In recent decades, the welfare state has changed as a result of various market adaptations and privatisations. The state’s responsibility for the provision of welfare has diminished and responsibility has been shifted onto the market, the family and civil society. LÄS MER

 5. 5. Fängslande idéer : Svensk miljöpolitik och teorier om policyproduktion

  Författare :Marianne Danielsson; Li Bennich-Björkman; Barry Holmström; Kristina Boréus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy ideas; theories of the policy process; constructivism; Discourse Coalition Framework; Advocacy Coalition Framework; Punctuated Equilibrium Theory; environmental policy; Sweden; Political science; Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role of ideas in policy processes. It does so using three theories as a starting point, selected for being alike yet unique in their description of how ideas may “get stuck” in the organization’s production and reproduction of policy. LÄS MER