Sökning: "Fredrik Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Fredrik Sjögren.

 1. 1. Technoscience, Gender and Value : A Study of the Doing of Gender and Technoscience in Four Swedish ICT-Research Organizations

  Författare :Fredrik Sjögren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan

  Författare :Fredrik Sjögren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish schools; value conflicts; culture; power; Foucault; framing; negotiation; language; spheres; individualization; administration reforms;

  Sammanfattning : Sjögren, Fredrik Negotiated Power. Cultural Value Conflicts in Swedish Compulsory Schools (Swedish title: Den förhandlade makten. Värdekonflikter i den svenska skolan). Swedish text. LÄS MER

 3. 3. Den förhandlade makten : Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan

  Författare :Fredrik Sjögren; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish schools; value conflicts; culture; power; Foucault; framing; negotiation; language; spheres; individualization; administration reforms; Political science; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation argues that, in order to understand how teachers in compulsory Swedish schools deal with what they regard to be cultural value conflicts, an important aspect is negotiations about d... LÄS MER

 4. 4. "Kan man särskilja kompetens från personlighet?" : En genusvetenskaplig studie av kompetens och ideal i fyra IKT-forskningsorganisationer

  Författare :Fredrik Sjögren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Genus; Kompetens; Teknik; Norm; Forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how ideals and competence in four ICT-research organisations can be understood from a gender perspective. The four organisations are the Swedish Institute of Computer Science (SICS), Interactive Institute, SICS Center for Networked Systems, and Mobile Life VINN Excellence centre (Mobile Life). LÄS MER

 5. 5. Voltage collapse in power systems : the influence of generator current limiters, on-load tap changers and load dynamics

  Författare :Stefan Johansson; Fredrik Sjögren; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; voltage collapse; field current limiter; current-voltage trajectory; armature current limiter; load dunamics; voltage instability;

  Sammanfattning : .... LÄS MER