Sökning: "municipality planning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade orden municipality planning.

 1. 1. Planning in the 'New Reality' Strategic Elements and Approaches in Swedish Municipalities

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Charlotta Fredriksson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning theory; planning practice; municipality; region; comprehensive planning; strategic planning; forum-arena-court; case study; planeringsteori; planeringens praktik; kommun; region; översiktsplanering; strategisk planering; forum-arena-court; fallstudie;

  Sammanfattning : Central to this dissertation is a discourse in contemporary Swedish planning practice referred to as the ‘new reality’. The name of this discourse reflects the notion that planning practice interprets the conditions of today as differing from those which occurred previously. LÄS MER

 2. 2. Evaluation and decision-making in the planning process : an analysis based on experiences from Nacka municipality, Sweden

  Detta är en avhandling från Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering

  Författare :Msambazi Benjamin Burton; KTH.; [1997]
  Nyckelord :Regional planning; Urban planning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Planering för framsteg och gemenskap: om den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar

  Detta är en avhandling från Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering

  Författare :Dalia Mukhtar-Landgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Planning; legitimacy; municipality; Sweden; development; progress; community; rationality; homogenity; heterogenity; place marketing; urban renewal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur är det möjligt att planera om en kommun från arbetarstad till kunskapsstad? Idag har en rad svenska och europeiska kommunledningar ambitionen att återuppfinna städer genom att tvätta bort industristaden och ersätta den med en kunskaps-, informations-, kultur-, och/eller evenemangstad. Den här formen av kommunal utvecklingsplanering har genererat en rad olika frågor inom såväl den politiska praktiken som inom den statsvetenskapliga forskningen. LÄS MER

 4. 4. Områdesanalys som deltagandemetod

  Detta är en avhandling från Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering

  Författare :Lisa Åhlström; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; local democracy; municipal organisation; societal planning; site analysis; empowerment; rural planning; urban planning; municipal planning; area analysis; local knowledge; participation; communication;

  Sammanfattning : Participation in planning has become a popular strategy all over the world in attempts to improve the relationships between citizens, planners and politicians, as well as the quality of new developments. Some projects have shown promising results, while others show reverse effects. LÄS MER

 5. 5. Fritidshuset som planeringsdilemma

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Ingrid Persson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; multiple dwelling; planning dilemma; spatial planning; legislation; secondary home; municipality planning; natural resources; advertisement; estate agent; Lefebvre; Laclau; Mouffe;

  Sammanfattning : The thesis The Vacation House as a Planning Dilemma deals with how the processes that generate meaning in space proceed in parallel both in everyday life and in the planning realm. Multiple dwelling, or having two homes, can be seen as a dilemma—one in which the planning system’s attempts to conquer an unruly reality conflicts with the ways people live. LÄS MER