Sökning: "political youth associations"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden political youth associations.

 1. 1. SSU och könspolitikens gränser 1970- 2000 : Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

  Författare :Kristina Lindholm; Kirsti Niskanen; Marie Jansson; Kristina Boréus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SSU; problem construction; gender; political youth associations; women’s political representation; gender politics; quotas; SSU; problemkonstruktion; kvinnors politiska representation; könspolitik; kvotering; kön; politiska ungdomsförbund; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Politiska ungdomsförbund är viktiga arenor där unga människor diskuterar och formulerar frågor som kan bli en del av den politiska dagordningen. Sättet som en politisk fråga diskuteras skapar också gränserna för hur det är möjligt att förstå och tala om den. LÄS MER

 2. 2. Pojkarna vid datorn : Unga entusiaster i datateknikens värld

  Författare :Jörgen Nissen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer-mediated communication; computer interest; counterculture; crackers; developmental task; hackers; microworld; modernity; subculture; Sweden; youth; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and to search for an understanding of Swedish computer captivated youth. This group is generally known as "hackers", often connoting queer loners and/or persons indulging in illegal activities. This picture is shown not to be a good representation of the Swedish countetpart. LÄS MER

 3. 3. Bildning i skuggan av läroverket : Bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914

  Författare :Björn Norlin; Daniel Lindmark; Christer Nordlund; David Ludvigsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Education; liberal education; peer group socialisation; collective identity; youth movement; pupil culture; fraternity; pupil association; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The present dissertation investigates pupil fraternities in the Swedish state grammar school system from 1850 to 1914, in an effort to contribute to the understanding of peer group socialisation as part of the overall pedagogical process. Focus is trained on the practice of liberal education (Sw. LÄS MER

 4. 4. Community stress exposure: Youth externalizing behavior and parenting in cultural context

  Författare :Ann T. Skinner; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :parenting; community stress; culture; externalizing;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to examine the process by which families respond to community-wide stressors in different cultural contexts. Each quantitative study within this thesis investigated the role of parenting behaviors and aspects of the co-parent relationship and/or the parent-child relationship that may attenuate negative effects of exposure to stressful events across cultures and time. LÄS MER

 5. 5. Medborgarnas röster : studier av Internet som politisk offentlighet

  Författare :Ulf Buskqvist; Mats Ekström; Tanja Storsul; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Internet; democracy; deliberation; public sphere; interactivity; interaction; multimodal discourse; politics; NGO; online journalism; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; online journalism.; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The Voices of the Citizens: Studies of the Internet as Political Public Sphere. The purpose of the study is to investigate the conditions for and forms of citizen participation in the websites’ communicative practices. LÄS MER