Sökning: "Kommunism"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Kommunism.

 1. 1. Kommunism på svenska? : SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jörgen Hermansson; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Frihetens rike Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Detta är en avhandling från Hägersten : Tankekraft förlag

  Författare :Arwid Lund; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Wikipedia; Peer Production; Crowdsourcing; Digital Labour; Digital Work; Wikipedians; Ideology; Ideology Analysis; Historical Materialism; Marxism; Autonomist Marxism; Capitalism; Cognitive Capitalism; Communism of Capital; Capitalism of Communism; Play; Playing; Work; Working; Gaming; Labour; Labouring; Mode of Production; Wikipedia; wikipedianer; jämlik produktion; marxism; autonom marxism; historiematerialism; produktionssätt; ideologi; ideologianalys; kommunism; kapitalism; kognitiv kapitalism; kapitalets kommunism; kommunismens kapitalism; lek; tillverkning; tävling; arbete; lönarbete; gåvoekonomi; encyklopedier; uppslagsverk; immateriellt arbete;

  Sammanfattning : This study is about voluntary productive activities in digital networks and on digital platforms that often are described as pleasur­able. The aim of the study is to relate the peer producers’ perceptions of their activities on a micro level in terms of play, game, work and labour, to their views on Wikipedia’s relation to capitalism on a macro level, to compare the identified ideological formations on both levels and how they relate to each other, and finally compare the identi­fied ideological formations with contemporary Marxist theory on cognitive capitalism. LÄS MER

 3. 3. Med historien som motståndare SKP/VPK/V och det kommunistiska arvet 1956-2006

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas Akademi

  Författare :Petter Bergner; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Communism; coming to terms with history; Left Party; Left Party - the Communists; Swedish Communist Party; West European Communist Parties; Post-Communism; Anti-Communism; Politics of regret; coming to terms with history; process of coming to terms with history; coming to terms with the past; Uppgörelse; Uppgörelseprocess; Vänsterpartiet; V; Vänsterpartiet kommunisterna; VPK; Sveriges Kommunistiska Parti; SKP; kommunism; antikommunism; uppgörelse med det förflutna; göra upp med historien; postkommunism; ångerpolitik; partistrategier; politisk historia 1900-tal; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation concerns Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) [the Swedish Communist Party] – in 1967 renamed Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) [the Left Party – the Communists] and in 1990 renamed Vänsterpartiet (V) [the Left Party] – and the Party's process of coming to terms with history and its communist legacy. The aim of the study is to describe and analyse the SKP/VPK/V's process of coming to terms with history for the period 1956-2006, and to set out and problematise the driving forces and constraining mechanisms of this process. LÄS MER

 4. 4. Röd Stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Anne Hedén; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; Kina; kulturrevolution; kommunism; utopi; vänster; drivkrafter; Bourdieu; politiska rörelser; den nya vänstern; revolutionär turism; kulturrevolutionen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to assess and analyze the image of revolutionary China in the eyes of Swedish leftwing travelers and activists during the heyday of Maoism, and how these traveler’s and activist’s reports and texts were used to promote friendship activism with China. Of particular interest is how the euphoric view of China in the west, during the Cultural revolution, was promoted and also the reasons behind the Swedish Friendship Associations strong enthusiasm for this task. LÄS MER

 5. 5. Mellan åsikt och vittnesbörd : Amerika och Västerlandets arkaiska rötter

  Detta är en avhandling från Idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Biskopsgatan 7 223 62 Lund

  Författare :Fernando Flores; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; förnuftets historia; kommunikativa modeller; arkaisk; modern; 1500-talet; Västerlandet; Amerika; Europa; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Frågan om Amerikas kulturella ställning i förhållande till den övriga världen är av central betydelse för all forskning som berör Amerikas och det moderna Europas historia. Det här förhållandet har blivit påtagligare under senare tid beroende av vårt samhälles senare "kris" med det s. k. LÄS MER