Sökning: "drivkrafter"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade ordet drivkrafter.

 1. 1. Miljöinvesteringar i svensk transportnäring Drivkrafter och strategier

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Janni Jensen (Nilsson); Olof Hjelm; Magnus Blinge; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljö; miljöinvesteringar; investeringar; investeringskalkyler; transporter; godstransporter; strategier; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The environmental work in the Swedish transportation business was not very prioritized during the period up until 1990. If any environmental work occurred at all, it often entailed only necessary measures to meet the demands of environmental law.All this changed almost over night roundabout 1990. LÄS MER

 2. 2. Mark i marginalen Drivkrafter, pionjärer och myrodlingslandskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Annika Strandin Pers; Mats Widgren; Ulf Jansson; Tom Mels; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical geography; mires reclamation; landscape; Sweden; early modern period; labour migrations; international relations; discourse; practice; mobility; knowledge and skills development; Human Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis investigates the reclamation of mires (fens and bogs) in Sweden with a focus on the early modern period. Today, the mires are valued natural habitats and their cultivation is controversial. International research describes wetland reclamation and the related knowledge transfer between European countries already from the 12th century. LÄS MER

 3. 3. Hälsobokslut! En drivkraft för förändrad verksamhetsstyrning? En longitudinell studie av tre kommuners försök att minska sjukfrånvaron genom användningen av verksamhetsstyrningsmodeller

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Arne Sjöblom; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Industrial Economics and Organization; industriell ekonomi och organisation; management control; management accounting; health statement; change; intangible resources; legitimacy; forces; supporting processes; verksamhetsstyrning; ekonomistyrning; hälsobokslut; förändring; immateriella resurser; legitimering; drivkrafter; stödprocesser;

  Sammanfattning : I början av 2000-talet finansierade regeringen ett projekt, det kommunala hälsobokslutsprojektet, som primärt syftade till att ge erfarenheter och kunskap om olika verksamhetsstyrningsmodellers användbarhet som underlag för det som kallades hälsobokslut. Vidare förväntades projektet ge erfarenheter och kunskap om vilka stödprocesser som var väsentliga för en lyckosam användning av de valda verksamhetsstyrningsmodellerna. LÄS MER

 4. 4. Energy Management for Improved Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry : Success Factors for Strengthening Drivers and Overcoming Barriers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Akvile Lawrence; Magnus Karlsson; Patrik Thollander; Lars J. Nilsson; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy management; barriers; drivers; energy efficiency; pulp and paper industry; industry; energiledning; drivkrafter; hinder; framgångsfaktorer; energieffektivitet; SEC; specifik energi; industri; massa; papper; energiintensiv; tillverkning;

  Sammanfattning : Industrial energy efficiency improves the profit and competitive advantage of companies. The pulp and paper industry (PPI)being one of the five most energy-intensive industries uses 5.6% of global industrial energy, according to the InternationalEnergy Agency. LÄS MER

 5. 5. Energy Management for Improving Energy Efficiency in the Pulp and Paper Industry Success Factors for Strengthening Drivers and Overcoming Barriers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Akvile Lawrence; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy management; drivers; barriers; success factors; energy efficiency; SEC; specific energy; industry; pulp; paper; energy intensive; manufacturing; energiledning; drivkrafter; hinder; framgångsfaktorer; energieffektivitet; SEC; specifik energi; industri; massa; papper; energiintensiv; tillverkning;

  Sammanfattning : Industrial energy efficiency improves the profit and competitive advantage of companies. The pulp and paper industry (PPI) being one of the five most energy-intensive industries uses 5.6% of global industrial energy, according to the International Energy Agency. LÄS MER