Sökning: "tävling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet tävling.

 1. 1. Frihetens rike Wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen

  Detta är en avhandling från Hägersten : Tankekraft förlag

  Författare :Arwid Lund; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Wikipedia; Peer Production; Crowdsourcing; Digital Labour; Digital Work; Wikipedians; Ideology; Ideology Analysis; Historical Materialism; Marxism; Autonomist Marxism; Capitalism; Cognitive Capitalism; Communism of Capital; Capitalism of Communism; Play; Playing; Work; Working; Gaming; Labour; Labouring; Mode of Production; Wikipedia; wikipedianer; jämlik produktion; marxism; autonom marxism; historiematerialism; produktionssätt; ideologi; ideologianalys; kommunism; kapitalism; kognitiv kapitalism; kapitalets kommunism; kommunismens kapitalism; lek; tillverkning; tävling; arbete; lönarbete; gåvoekonomi; encyklopedier; uppslagsverk; immateriellt arbete;

  Sammanfattning : This study is about voluntary productive activities in digital networks and on digital platforms that often are described as pleasur­able. The aim of the study is to relate the peer producers’ perceptions of their activities on a micro level in terms of play, game, work and labour, to their views on Wikipedia’s relation to capitalism on a macro level, to compare the identified ideological formations on both levels and how they relate to each other, and finally compare the identi­fied ideological formations with contemporary Marxist theory on cognitive capitalism. LÄS MER

 2. 2. Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet om ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Krister Hertting; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The thesis is about voluntary leadership in football for children, how the leadership is manifested, and how the leaders are constituted by this leadership. The aim is to describe, interpret and gain an understanding of football as an informal learning environment and the shape this leadership takes in practical activities. LÄS MER

 3. 3. Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från idrottsforum.org

  Författare :Torun Mattsson; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Aesthetic learning processes; bodying; expressive dance; meaning-making; pedagogical intervention; Physical Education; practical epistemology analysis; transaction;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight and discuss teachers’ and students’ meaning-making processes in the performance of expressive dance assignments as part of the curriculum in Physical Education (PE). Using a theoretical framework that draws upon John Dewey’s transactional perspective, the analysis of teaching, learning processes, and expressive dance as part of the curriculum of the subject takes its starting point in practical experiences. LÄS MER

 4. 4. Measurements of Respiratory Carbon Dioxide

  Detta är en avhandling från idrottsforum.org

  Författare :Mia Folke; Mälardalens högskola.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik; Elektronik;

  Sammanfattning : Koldioxid är en central parameter för metabolismen i alla levande varelser. Hos människan regleras koldioxidhalten främst genom andningen. Därför är det viktigt att kunna mäta och övervaka koldioxidhalten i fysiologiska applikationer så väl inom sportmedicin som inom vården, till exempel på intensivvårdsavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Genomic Organization and Capsid Architecture of Ljungan Virus a Novel Member of the Picornaviridae

  Detta är en avhandling från idrottsforum.org

  Författare :Susanne Johansson; Högskolan i Kalmar.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Virology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Virologi; Virologi; Virology;

  Sammanfattning : Ljungan virus är ett virus som isolerades i Sverige i mitten på nittiotalet. Under perioden 1989-1992 avled flera svenska elitorienterare plötsligt i hjärtmuskelinflammation. Man misstänkte att orienterarna kunde ha utsatts för en vektorburen infektion eftersom de exponeras för djur som finns i skog och mark under träning och tävling. LÄS MER