Sökning: "Digital Work"

Visar resultat 1 - 5 av 1330 avhandlingar innehållade orden Digital Work.

 1. 1. Archaeological Challenges, Digital Possibilities : Digital Knowledge Development and Communication in Contract Archaeology

  Författare :Fredrik Gunnarsson; Bodil Petersson; Nicolo Dell'Unto; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Digital Archaeology; Digital Knowledge Development; Digital Communication; Digital Documentation; Sandby borg; Arkeologi; Digital arkeologi; Digital kunskapsutveckling; Digital kommunikation; Digital dokumentation; Sandby borg; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This research concerns the digitalisation of archaeology, with a focus on Swedish contract archaeology. The aim is to understand how the archaeological discipline relates to the change that digitalisation brings and human involvement in these processes. LÄS MER

 2. 2. Digital play in preschools : understandings from educational use and professional learning

  Författare :Leif Marklund; Elza Dunkels; Kenneth Ekström; Åsa Bartholdsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital play; preschool; digitalisation; tablets; professional learning; professional development; early years; digital competence; literacy; workplace learning; preschool teachers; early childhood education; technology integration; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to improve knowledge on preschool teachers’ educational use of digital play and their professional learning about it. The thesis is focused on three questions; How can preschool teacher educational use of digital play be understood? How can the professional learning context of preschool teachers using digital play for educational purposes be understood? And, How can preschool teacher knowledge needs concerning educational use of digital play be understood?  The participants were preschool teachers who had started to introduce tablets and digital play in educational practice. LÄS MER

 3. 3. Att göra lärandet synligt? : Individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation

  Författare :Eva Mårell-Olsson; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Fredrik Paulsson; Lars Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personal development plans; PDP; digital; tool; participation; influence; identity work; identity construction; education; school; Individuella utvecklingsplaner; digital; verktyg; delaktighet; inflytande; identitetsarbete; identitetskonstruktion; utbildning; skola; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Since 2006 there have been two major changes to the Swedish Education Act. In January 2006, the first change, concerning nine-year compulsory school, took effect. The Act now requires that Personal Development Plans (i.e. LÄS MER

 4. 4. Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Författare :Eva Skåreus; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Liv Merete Nielsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER

 5. 5. The Emergence of Digital Institutions

  Författare :Taline Jadaan; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Boundary Work; Emergence; Digital Institutions; Digital Innovation; Digital Transformation; Institutional Work; Practice Work;

  Sammanfattning : Pervasive digitalization reshapes identities and processes of public sector providers, ranging from healthcare to education and justice. Recently, significant research attention has been given to such transformations, but still, there is more to learn about the mechanisms that may lead to the establishment of “digital institutions. LÄS MER