Sökning: "Jessica Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Jessica Eriksson.

 1. 1. Conditions for relatives' involvement in nursing homes

  Författare :Jessica Holmgren; Henrik Eriksson; Lars E Eriksson; Eric Carlström; Sweden vårdvetenskap och samhälle Institutionen för neurobiologi Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discourse analysis; focused ethnography; focus group interviews; gender perspectives; intersectionality; involvement; nursing homes; nursing staff; participant observations; qualitative interviews; relatives; social constructionism and thematic analysis; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Discourse analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe and analyse how the involvement of relatives is conditioned in nursing homes from different critical perspectives. Gender perspectives, discourse analysis and intersectional theory are applied, based on social constructionist ontology. LÄS MER

 2. 2. Branschinteraktion och institutionell förändring : Omvandling i två livsmedelsbranscher

  Författare :Jessica Eriksson; Rolf A. Lundin; Maria Bengtsson; Ulrica Nylén; Susanne Hertz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; branschomvandling; institutionell förändring; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i de senaste decenniernas trend mot avreglering, marknadsintegration och andra politiska åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för konkurrens. Konkurrens antas skapa dynamik och ge olika positiva effekter såsom innovationer, förnyelse och mångfald. LÄS MER

 3. 3. Metta Magdalena Lillies dagbok : En 1700-talstext och dess språk

  Författare :Jessica Eriksson; Per-Axel Wiktorsson; Andresson Roger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt; dagbok; Metta Magdalena Lillie; morfologi; ortografi; fonologi; syntax; lexikon; Västergötland; 1700-talssvenska; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : Metta Magdalena Lillie (1709–1788) from Västergötland kept her personal diary between the years of 1737 and 1750. Her writing during these years resulted in a total of 241 pages, a number of which contain marginal notes along with a main body of text. LÄS MER

 4. 4. Overcoming Cultural Ignorance : Institutional Knowledge Development in the Internationalizing Firm

  Författare :Jessica Lindbergh; Mats Forsgren; Kent Eriksson; Jukka Hohenthal; Andrew Delios; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Institutional knowledge; market-specific experience; multiple-market experience; Business relationships; Internationalization; Cultural differences; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis studies how experiences influence the development of institutional knowledge within business relationships. It contributes to international business research by clarifying how experience develops the institutional knowledge of firms and what outcome such knowledge development has on firms’ internationalizations. LÄS MER

 5. 5. Small remnant habitats : Important structures in fragmented landscapes

  Författare :Jessica Lindgren; Sara Cousins; Regina Lindborg; Adam Kimberley; Ove Eriksson; Hans Henrik Bruun; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; Alpha-diversity; Beta-diversity; Biological pest control; Canopy cover; Connectivity; Ecosystem function; Fleshy fruits; Forest edge; Forest management; Forest specialist species; Fragmentation; Functional diversity; Gamma-diversity; Grassland specialist species; Green infrastructure; Habitat amount hypothesis; Island biogeography; Midfield islets; Plant diversity; Plant-pollinator interaction; Pollination; Remnant habitat; Seed predation; Small habitats; Species richness; Structural heterogeneity; naturgeografi; Physical Geography;

  Sammanfattning : The world-wide intensification of agriculture has led to a decline in species richness due to land use change, isolation, and fragmentation of natural and semi-natural habitats in agricultural and forestry landscapes. As a consequence, there is a current landscape management focus on the importance of green infrastructure to mitigate biodiversity decline and preserve ecosystem functions e. LÄS MER