Sökning: "dagbok"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet dagbok.

 1. 1. Storstadens dagbok Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevard press; culturla history of the media; media system; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER

 2. 2. Metta Magdalena Lillies dagbok : En 1700-talstext och dess språk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jessica Eriksson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt; dagbok; Metta Magdalena Lillie; morfologi; ortografi; fonologi; syntax; lexikon; Västergötland; 1700-talssvenska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : Metta Magdalena Lillie (1709–1788) from Västergötland kept her personal diary between the years of 1737 and 1750. Her writing during these years resulted in a total of 241 pages, a number of which contain marginal notes along with a main body of text. LÄS MER

 3. 3. Dagbok och diktverk : en studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och klassiskt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Sven Lindqvist; [1966]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ekelund; Vilhelm; 1880-1949. Nordiskt och klassiskt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER

 5. 5. Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Pernilla Liedgren Dobronravoff; Pernilla Liedgren; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Jehovas vittnen; inklusion exklusion; utgångsprocesser; ingångsprocesser; Moderna religionsbildningar; New Religions; exclusion; inclusion; utgångar; ingångar; processer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka betingelser människor blir medlemmar och lämnar en organisation som Jehovas vittnen. Utifrån interaktionistisk teori undersöks aktiva och före detta medlemmars ingångar och utgångar när det gäller organisationen ”Watchtower Bible and Tract Society”, i Sverige benämnd Jehovas vittnen. LÄS MER