Sökning: "dagbok"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet dagbok.

 1. 1. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Författare :Erik Edoff; Patrik Lundell; Marie Cronqvist; Jonas Harvard; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Boulevard press; culturla history of the media; media system; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : This thesis explores the late 19th century boulevard press in Stockholm. The study is based on four weekly boulevard newspapers during the period: Figaro, Vikingen [The Viking], Budkaflen [The Fiery Cross] and Hvad Nytt [What’s New]. The main focus of the boulevard press was high-society people and the theatres and restaurants these visited. LÄS MER

 2. 2. Metta Magdalena Lillies dagbok : En 1700-talstext och dess språk

  Författare :Jessica Eriksson; Per-Axel Wiktorsson; Andresson Roger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt; dagbok; Metta Magdalena Lillie; morfologi; ortografi; fonologi; syntax; lexikon; Västergötland; 1700-talssvenska; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : Metta Magdalena Lillie (1709–1788) from Västergötland kept her personal diary between the years of 1737 and 1750. Her writing during these years resulted in a total of 241 pages, a number of which contain marginal notes along with a main body of text. LÄS MER

 3. 3. Dagbok och diktverk : en studie i Vilhelm Ekelunds Nordiskt och klassiskt

  Författare :Sven Lindqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ekelund; Vilhelm; 1880-1949. Nordiskt och klassiskt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

  Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER

 5. 5. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Författare :Erik Edoff; Mediehistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER