Sökning: "1700-talssvenska"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 1700-talssvenska.

  1. 1. Metta Magdalena Lillies dagbok : En 1700-talstext och dess språk

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

    Författare :Jessica Eriksson; Uppsala universitet.; [2004]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt; dagbok; Metta Magdalena Lillie; morfologi; ortografi; fonologi; syntax; lexikon; Västergötland; 1700-talssvenska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

    Sammanfattning : Metta Magdalena Lillie (1709–1788) from Västergötland kept her personal diary between the years of 1737 and 1750. Her writing during these years resulted in a total of 241 pages, a number of which contain marginal notes along with a main body of text. LÄS MER