Sökning: "1700-talssvenska"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet 1700-talssvenska.

  1. 1. Metta Magdalena Lillies dagbok : En 1700-talstext och dess språk

    Författare :Jessica Eriksson; Per-Axel Wiktorsson; Andresson Roger; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt; dagbok; Metta Magdalena Lillie; morfologi; ortografi; fonologi; syntax; lexikon; Västergötland; 1700-talssvenska; Scandinavian languages; Nordiska språk;

    Sammanfattning : Metta Magdalena Lillie (1709–1788) from Västergötland kept her personal diary between the years of 1737 and 1750. Her writing during these years resulted in a total of 241 pages, a number of which contain marginal notes along with a main body of text. LÄS MER