Sökning: "lexikon"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet lexikon.

 1. 1. Metta Magdalena Lillies dagbok : En 1700-talstext och dess språk

  Författare :Jessica Eriksson; Per-Axel Wiktorsson; Andresson Roger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt; dagbok; Metta Magdalena Lillie; morfologi; ortografi; fonologi; syntax; lexikon; Västergötland; 1700-talssvenska; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : Metta Magdalena Lillie (1709–1788) from Västergötland kept her personal diary between the years of 1737 and 1750. Her writing during these years resulted in a total of 241 pages, a number of which contain marginal notes along with a main body of text. LÄS MER

 2. 2. Ord för höjder och sluttningar i Daga härad : En studie över två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement

  Författare :Staffan Nyström; Ingemar Olsson; Jan Paul Strid; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; ortnamn; appellativ; terrängord; prototypteori; semantiska fält; sagesman; lexikon; onomastisk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bebrevat i Närke : Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv

  Författare :Helena Wistrand; Henrik Williams; Roger Andersson; Wistrand Helena; Per-Axel Wiktorsson; Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; Middle Low German; charter; deed; letter; Närke; imported words; loan-words; language contact; lexicon; fornsvenska; medellågtyska; medeltidsbrev; diplom; Närke; importord; lånord; språkkontakt; lexikon; Scandinavian languages; Nordiska språk; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian languages - general; Nordiska språk - allmänt;

  Sammanfattning : The object of this dissertation is the range, distribution, and usage of words imported from Middle Low German in medieval charters originating from the SwedishprovinceofNärke. The charters are all written in Old Swedish between the years 1350 and 1520. LÄS MER

 4. 4. Ordboksanvändning på nätet : en undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon

  Författare :Ann-Kristin Hult; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lexins svenska lexikon elektronisk resurs elektronisk lexikografi ordboksanvändning inlärningsordbok loggfilssanalys webbenkätundersökning datatriangulering;

  Sammanfattning : Antalet studier i ordboksanvändning har ökat de senaste decennierna. Detta är en följd av det ökade intresset inom både teoretisk och praktisk lexikografi för hur användare faktiskt använder ordböcker och hur man på bästa sätt anpassar ordböcker efter deras behov. LÄS MER

 5. 5. Erfolgreiches Deutschlernen durch CLIL? Zu Lexikon und Kommunikationsstrategien in mündlicher L3 schwedischer Schüler mit bilingualem Profil

  Författare :Karmen Terlevic Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; CLIL; L1; L2; L3; spoken L3 German; productive vocabulary; tokens lexical size; types lexical variation; Guiraud Index lexical richness; communication strategies;

  Sammanfattning : This thesis investigates the spoken L3 German of Swedish CLIL learners in lower secondary school (grades 8-9) in comparison to Swedish non-CLIL controls and German native speakers; its main objective is to investigate whether the CLIL approach has a positive impact on L3 production. The study deals with vocabulary size and frequency in the spoken lexicon as well as communicative strategies and is based on data consisting of narratives elicited through the retelling of Mayer’s well-known picture story Frog, where are you? Material was also elicited in the learners’ L1 Swedish and in their L2 English. LÄS MER