Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård utanför specialistenheter

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.