Arbete, kapital och migration : valloninvandringen till Sverige under 1600-talet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.