Sökning: "Factor IX"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Factor IX.

 1. 1. Pharmacokinetic dosing of factor VIII and factor IX in prophylactic treatment of haemophilia

  Detta är en avhandling från Hospital Pharmacy, Malmö University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Maj Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haematology; Prophylaxis; Pharmacokinetics; Pharmaceutical service; Haemophilia B; Haemophilia A; Factor IX; Factor VIII; Drug distribution; Cost-effectiveness; Dosage; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Målet med avhandlingen är en ökad kostnadseffektivitet i förebyggande behandling av blödarsjuka. Allmän bakgrund om blödarsjuka och förebyggande behandling Blödarsjuka är en ärftlig sjukdom som endast uppträder hos män, även om anlaget överförs av kvinnliga bärare. LÄS MER

 2. 2. Haemophilia in Sweden – Studies on mutations and clinical implications

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Annika Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; haemophilia; factor VIII; factor IX; factor 8 gene; factor 9 gene; carriers; prenatal diagnosis; mutations; inhibitors; haplotype;

  Sammanfattning : Introduction: Haemophilia A (HA) and B (HB) are two of our most common inherited bleeding disorders and are due to a variety of gene mutations. Aims: The overall objective of the present research was to perform clinical and basic scientific studies on haemophilia in Sweden to further improve and individualise the care of haemophilia patients and their relatives. LÄS MER

 3. 3. HEMOPHILIA A AND B WITH SPECIAL REFERENCE TO INHIBITOR DEVELOPMENT AND EXPERIMENTAL STUDIES OF FACTORS VIII AND IX

  Detta är en avhandling från Karin Knobe, Dept. of Pediatrics, University Hospital, Malmö, SE- 20502

  Författare :Karin Knobe; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haematology; inhibitors; mutations; Factor IX; Factor VIII; coagulation; hemophilia A and B; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att studera den vanligaste behandlingskomplikationen vid blödarsjuka, antikroppsbildning, samt att studera sambandet mellan genen som orsakar sjukdom och det protein som denna gen kodar för. Det övergripande syftet är att forskningsresultaten ska kunna användas för att förbättra vården för familjer med blödarsjuka (hemofili). LÄS MER

 4. 4. MRI assessment of haemophilic arthropathy

  Detta är en avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

  Författare :Björn Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Arthropathy; Factor VIII; Factor IX; MRI; Haemophilia; Klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blödarsjuka (hemofili) är en recessiv genetisk sjukdom orsakad av en defekt i X-kromosomen som leder till förlängd koagulationstid på grund av brist eller avsaknad av koagulationsfaktorerna VIII eller IX i blodet. Kvinnor är anlagsbärare, medan män utvecklar symptom. LÄS MER

 5. 5. Structural and functional studies of factor V in health and disease

  Detta är en avhandling från Mårten Steen, Dept of Clinical Chemistry, University hospital Malmö, 205 02 Malmö

  Författare :Mårten Steen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; APC resistance and hemophilia; thrombosis; factor VIII; coagulation; factor V;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När folk frågat mig vad det är egentligen jag håller på med på labbet, brukar jag lite slarvigt svara att jag jobbar med blod. Jag tänkte här lite närmare gå igenom vad det är jag egentligen gjorde på labbet för Er som undrat. Jag har studerat ett protein i blodkoagulationen som heter faktor V (läs 5). LÄS MER