Sökning: "MRI"

Visar resultat 1 - 5 av 503 avhandlingar innehållade ordet MRI.

 1. 1. Fat-Referenced MRI Quanitaive MRI for Tissue Characterizaion and Volume Measurement

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thobias Romu; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MRI; water-fat separation; quantitative MRI;

  Sammanfattning : The amount and distribution of adipose and lean tissues has been shown to be predictive of mortality and morbidity in metabolic disease. Traditionally these risks are assessed by anthropometric measurements based on weight, length, girths or the body mass index (BMI). LÄS MER

 2. 2. MRI-Only Radiotherapy of Prostate Cancer. Development and Evaluation of Methods to Assess Fiducial Marker Detection, Geometric Accuracy and Dosimetric Integrity

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Christian Jamtheim Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate Cancer; Radiotherapy; MRI; MRI-only; MRI-only radiotherapy; Fiducial marker; Radiotherapy treatment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Quantitative Evaluation of Contrast Agent Dynamics in Liver MRI

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nils Dahlström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Liver; spleen; hepatobiliary system; liver function; MRI; DCE-MRI; Gd-EOBDTPA; Gd-BOPTA; pharmacokinetic; hepatocyte; relaxivity.; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The studies presented here evaluate the biliary, parenchymal and vascular enhancement effects of two T1-shortening liver-specific contrast agents, Gd-BOPTA and Gd-EOB-DTPA, in Magnetic Resonance Imaging (MRI) of healthy subjects and of patients.Ten healthy volunteers were examined with both contrast agents in a 1. LÄS MER

 4. 4. MRI assessment of haemophilic arthropathy

  Detta är en avhandling från Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

  Författare :Björn Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Arthropathy; Factor VIII; Factor IX; MRI; Haemophilia; Klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blödarsjuka (hemofili) är en recessiv genetisk sjukdom orsakad av en defekt i X-kromosomen som leder till förlängd koagulationstid på grund av brist eller avsaknad av koagulationsfaktorerna VIII eller IX i blodet. Kvinnor är anlagsbärare, medan män utvecklar symptom. LÄS MER

 5. 5. Quantitative Tracer Based MRI Perfusion Potentials and Limitations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Arvid Morell; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MRI; Perfusion; Contrast agent; Relaxivity; Radiology; Radiologi;

  Sammanfattning : Tracer based MRI perfusion measurements is a clinically useful tool to assess regional distributions of tissue blood flow and volume. The method may be based on any of the three relaxation mechanisms T1, T1 and T2*, the latter denoted DSC-MRI being the most common. LÄS MER