Sökning: "prenatal diagnosis"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden prenatal diagnosis.

 1. 1. Women's experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Nina Asplin; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prenatal diagnosis; Ultrasound examination; Information; Decision-making; Prenatal depression; Postnatal depression; Anxiety; Attachment; Care; prenatal diagnosis;

  Sammanfattning : Background: Second trimester ultrasound examination among pregnant women in Sweden is almost universal. The detection of a fetal malformation on ultrasound puts health care providers and pregnant women in a difficult and precarious situation. LÄS MER

 2. 2. 12-14 week scan with emphasis on risk assessment for fetal structural malformations and fetal loss

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Maria-Dorothea Westin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; reproduction; sexuality; Obstetrics; gynaecology; andrology; Miscarriage; Malformation; Congenital cardiac defect; Nuchal translucency; Prenatal diagnosis; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Risk assessment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund I Sverige erbjuds samtliga gravida kvinnor ett rutinultraljud vid 18-20 graviditetsveckor. Syftet med undersökningen är att fastställa antalet foster, uppskatta graviditetslängd samt granska fosteranatomin för att upptäcka eventuella missbildningar. LÄS MER

 3. 3. Prenatal Diagnosis of Haemophilia - psychological, social and ethical aspects

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Ulf Tedgård; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; sense of coherence; risk factors; psychological reactions; genetic counselling; chorionic villus sampling; fetal blood sampling; fetoscopy; Haemophilia; prenatal diagnosis; therapeutic abortion; follow-up study; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hemofili (blödarsjuka) A och B, är X-kromosomalt, recessivt, nedärvda sjukdomar som orsakas av brist på eller avsaknad av koagulationsfaktor VIII respektive IX i blodet (FVIII och FIX). Sjukdomen drabbar män och överförs till nästa generation av kvinnliga bärare, som vanligtvis inte själva har några blödnings-symtom. LÄS MER

 4. 4. Judging in the Public Realm A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cornelis Dekker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formation of judgment; faculty of judgment; ethics; politics; normative reasons; deliberative practice; impartiality; public sphere; public discourse; public deliberation; prenatal diagnosis; prenatal screening; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sweden; the Netherlands; Bedömning; omdömesförmåga; etik; politik; normativa skäl; deliberation; opartiskhet; offentlig sfär; offentlig samtal; fosterdiagnostik; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sverige; Nederländerna; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis discusses how to enhance the public discussion of moral and political questions. Enhancing public ‘deliberation’ is desirable since it provides citizens with influence, it enables coming to an understanding, and it ensures legitimacy. LÄS MER

 5. 5. Consequences of amniocentesis and chorionic villus sampling for prenatal diagnosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Cederholm; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Prenatal diagnosis; malformations; lung; labor; amnion; Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : Amniocentesis (AC) and chorionic villus sampling (CVS) are the principal methods for fetal karyotyping. The aim of this thesis was to evaluate psychological reactions and risks associated with the procedures.A semi-randomised study was made on 321 women, where AC (147) and CVS (174) at 10-13 weeks’ gestation were done trans-abdominally. LÄS MER