Sökning: "Angelika Fex"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Angelika Fex.

  1. 1. From novice towards self-care expert  studies of self-care among persons using advanced medical technology at home 

    Detta är en avhandling från Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

    Författare :Angelika Fex; Högskolan Väst.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing science; Vårdvetenskap; Home care services; Self care; Technology; medical; Dependent-care; Health; Hermeneutics; Home dialysis; Home ventilator; Long-term oxygen; Next of kin; Phenomenology; Transition; Egenvård; Medicinsk teknik; MEDICINE; MEDICIN; health; hermeneutics; home dialysis; home ventilator; long-term oxygen; next of kin; phenomenology; transition;

    Sammanfattning : The use of advanced medical technology at home has increased in most industrialized countries. The overall aim of this thesis was to develop knowledge of self-care and transition and issues that influence daily life and health among persons using advanced medical technology at home. LÄS MER