Sökning: "hantering"

Visar resultat 1 - 5 av 192 avhandlingar innehållade ordet hantering.

 1. 1. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 2. 2. Being creative and resourceful : Individuals’ abilities and possibilities for self-management of chronic illness

  Författare :Åsa Audulv; Kenneth Asplund; Karl-Gustaf Norbergh; Karin Axelsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Self-management; self-care; chronic illness; chronic disease; qualitative research; life conditions; beliefs and values; self-management integration; longitudinal; Egenvård; sjukdomshantering; kronisk sjukdom; kvalitativ forskning; livsvillkor; värderingar; egenvårds integrering; hantering; anpassning; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Individuals’ self-management styles are crucial for how they manage to live with illness. Commonly investigated factors include social support, self-efficacy, health beliefs, and demographics. There is a gap in the literature with regard to in-depth studies of how those factors actually influence an individual’s self-management. LÄS MER

 3. 3. Skolpsykologers rolltagande : överlämning och hantering av elevvårdsfrågor

  Författare :Gunilla Guvå; Kjell Granström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis explores role taking of the school psychologists as a social process. The aim of the study is to understand and explain what kind of roles the school psychologist are assigned, when a teacher asks her for help with apupil he cannot handle. LÄS MER

 4. 4. VPC Management in ATM Networks

  Författare :Sven-Olof Larsson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ATM; Virtual Paths; Capacity Management; Resource Allocation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Railway traffic disturbance management

  Författare :Johanna Törnquist; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Railway traffic; Transportation; Re-scheduling; Disturbance management; Decision support systems;

  Sammanfattning : With the increasing traffic volumes in many railway networks and reports on capacity deficiencies that result in insufficient punctuality and reliability, the need for efficient disturbance management solutions becomes evident. This thesis focuses on solutions that aim to minimise the consequences of disturbances for the various stakeholders and specifically on methods for re-scheduling the traffic. LÄS MER