Sökning: "egenvård"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet egenvård.

 1. 1. Being creative and resourceful : Individuals’ abilities and possibilities for self-management of chronic illness

  Författare :Åsa Audulv; Kenneth Asplund; Karl-Gustaf Norbergh; Karin Axelsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Self-management; self-care; chronic illness; chronic disease; qualitative research; life conditions; beliefs and values; self-management integration; longitudinal; Egenvård; sjukdomshantering; kronisk sjukdom; kvalitativ forskning; livsvillkor; värderingar; egenvårds integrering; hantering; anpassning; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Individuals’ self-management styles are crucial for how they manage to live with illness. Commonly investigated factors include social support, self-efficacy, health beliefs, and demographics. There is a gap in the literature with regard to in-depth studies of how those factors actually influence an individual’s self-management. LÄS MER

 2. 2. From novice towards self-care expert : studies of self-care among persons using advanced medical technology at home

  Författare :Angelika Fex; Olle Söderhamn; Anna-Christina Ek; Britt-Marie Ternestedt; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Home care services; Self care; Technology; medical; Dependent-care; Health; Hermeneutics; Home dialysis; Home ventilator; Long-term oxygen; Next of kin; Phenomenology; Transition; Egenvård; Medicinsk teknik; Nursing; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science; health; hermeneutics; home dialysis; home ventilator; long-term oxygen; next of kin; phenomenology; transition; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The use of advanced medical technology at home has increased in most industrialized countries. The overall aim of this thesis was to develop knowledge of self-care and transition and issues that influence daily life and health among persons using advanced medical technology at home. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad IKT-tjänst för personer med typ 2-diabetes

  Författare :Cecilia Gardsten; Gunilla Albinsson; Stefan Sävenstedt; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Typ 2-diabetes; flerstegsfokusgrupper; framtidsverkstad; IKT-service; egenvård; personcentrerad vård; deltagarbaserad forskning;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a chronic disease affecting more and more people and placing increasing demands on health care. The increasing numbers of adults diagnosed with type 2 diabetes are in need of self-management strategies. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad IKT-tjänst förpersoner med typ 2-diabetes

  Författare :Cecilia Gardsten; Gunilla Albinsson; Stefan Sävenstedt; Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV) Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; typ 2-diabetes; flerstegsfokusgrupper; framtidsverkstad; IKT-service; egenvård; personcentrerad vård; deltagarbaserad forskning; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a chronic disease affecting more and more people and placing increasing demands on health care. The increasing numbers of adults diagnosed with type 2 diabetes are in need of self-management strategies. LÄS MER

 5. 5. Dissertatio medica, de medico sui ipsius. quam, consensu Fac. Med. ad Reg. acad. Ups. præside ... Carolo v. Linné, ... pro gradu doctoris publico examini submittit stip. reg. Johannes Grysselius Nericius philos. candid. In audit. Carol. maj. die [XI] Jun. anni MDCCLXVIII. Horis ante et post meridiem consvetis

  Författare :Carl von Linné; Johannes Grysselius; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Medicine; preventive; Health; Health; Self-care; Health; Friskvård; Egenvård; Hälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER