Sökning: "Anders Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Anders Håkansson.

 1. 1. Luminosity measurement at LEP using the Very Small Angle Tagger of DELPHI

  Författare :Anders Håkansson; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1993:Håkansson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bebyggelsehierarkier och bylandskap : Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Historical Archaeology

  Författare :Anders Håkansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bebyggelsestruktur; byar; medeltid; Materiell kultur; social hierarchy; Social organisation; settlement structure;

  Sammanfattning : The doctoral thesis seeks to discuss the transition between Viking Age and early medieval settlement and the establishment of the historical villages, based on archaeological material collected in Halland. The development is described in terms of three general periods of change: Period 1, c. LÄS MER

 3. 3. Industrial design : rapid tooling for small and medium sized enterprises

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Håkansson; Luleå tekniska universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Design; Industriell design;

  Sammanfattning : This licentiate thesis combines three different topics, the small business environment, industrial design and rapid tooling. Smaller companies often suffer from lack of resources in many ways and since most theoretical product development methods are formulated for larger companies, this is a problem. LÄS MER

 4. 4. Konsten att vinna ett val: en studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988

  Detta är en avhandling från Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Författare :Anders Håkansson; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politiska partier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Apoptosis induced by a human milk protein complex. Cellular and structural studies in tumour cells and bacteria

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Anders Håkansson; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; Immunology; nuclear uptake; caspases; mitochondria; S. pneumoniae; alpha-lactalbumin; milk; breast-feeding; Apoptosis; tumour cells; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Human milk contains a vast array of bioactive molecules, with nutritional and protective functions. This thesis describes the effects of a human milk protein complex, MAL, on tumour cells and bacteria. During our studies on the anti-adhesive properties of human milk we observed that a milk fraction killed tumour cells. LÄS MER