Sökning: "byar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet byar.

 1. 1. Bebyggelsehierarkier och bylandskap : Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Historical Archaeology

  Författare :Anders Håkansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bebyggelsestruktur; byar; medeltid; Materiell kultur; social hierarchy; Social organisation; settlement structure;

  Sammanfattning : The doctoral thesis seeks to discuss the transition between Viking Age and early medieval settlement and the establishment of the historical villages, based on archaeological material collected in Halland. The development is described in terms of three general periods of change: Period 1, c. LÄS MER

 2. 2. Skifte och befolkning : skiftenas inverkan på byar och befolkning i Mälarregionen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kent Sivesand; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från fyrk till urna : om rösträtt, valdeltagande och politisk rekrytering i småländska byar 1875-1946

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Anders Wigren; Stockholms universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politik; Historia; Rösträtt; Locknevi; Småland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stadsbor och bönder : materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Christina Rosén; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early Modern; Middle Ages; social identity; material culture; feudal; Urban; rural; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : During the 1700's lifestyle and material culture varied a lot between towns and rural areas. The aim for this thesis is to study how this difference between town and countryside emerges and how an identity as a burgher or farmer will manifest itself in the material culture. LÄS MER

 5. 5. Expeditioner i det förflutna : etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början

  Detta är en avhandling från Nordiska museets förlag

  Författare :Karin Gustavsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; building culture; ethnology; history of discipline; fieldworks; technology;

  Sammanfattning : In the first decades of the twentieth century there were fieldwork expeditions in rural Sweden, documenting archaic buildings and villages in words and pictures. These documentation efforts were part of a larger context, where the ambition was to survey and collect all aspects of what was presumed to be a vanishing peasant culture. LÄS MER