Sökning: "byar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet byar.

 1. 1. Bebyggelsehierarkier och bylandskap : Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Lund Studies in Historical Archaeology

  Författare :Anders Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; bebyggelsestruktur; byar; medeltid; Materiell kultur; social hierarchy; Social organisation; settlement structure;

  Sammanfattning : The doctoral thesis seeks to discuss the transition between Viking Age and early medieval settlement and the establishment of the historical villages, based on archaeological material collected in Halland. The development is described in terms of three general periods of change: Period 1, c. LÄS MER

 2. 2. Skifte och befolkning : skiftenas inverkan på byar och befolkning i Mälarregionen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kent Sivesand; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Från fyrk till urna : om rösträtt, valdeltagande och politisk rekrytering i småländska byar 1875-1946

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anders Wigren; Stockholms universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stadsbor och bönder : materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Christina Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early Modern; Middle Ages; social identity; material culture; feudal; Urban; rural; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De halländska städerna har ibland setts som föga mer än förvuxna bondbyar eller ”agrara köpstäder”. Men hur förhöll det sig med den saken egentligen? Var tillvaron i städerna främst präglad av närheten till det agrara omlandet eller har kontakterna med de större köpstäderna spelat en större roll? Hur har städer och byar förhållit sig till varandra under olika tidsperioder? Och vilka faktorer ligger egentligen bakom framväxten av den rika halländska allmogekulturen under 1700-talet? I den här boken diskuteras hur den materiella kulturen såg ut i städer och i byar och hur en urban respektive rural kultur växer fram i Halland från medeltidens början fram till 1700-talet, då skillnaderna mellan stadsbor och bönder kanske är som mest tydliga. LÄS MER

 5. 5. Expeditioner i det förflutna : etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början

  Detta är en avhandling från Nordiska museets förlag

  Författare :Karin Gustavsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; building culture; ethnology; history of discipline; fieldworks; technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1900-talets inledande decennier genomfördes fältarbeten på den svenska landsbygden då äldre bebyggelse och byar dokumenterades på bild och i ord. Dessa dokumentationer ingick i ett större sammanhang, där ambitionen var att alla aspekter av en förmodat försvinnande allmogekultur skulle kartläggas, samlas in och arkiveras. LÄS MER