Sökning: "Kommunalpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Kommunalpolitik.

 1. 1. Social differentiering och kommunalpolitik : Enköping 1863-1919

  Författare :Bertil Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samma, lika, alla är unika : En analys av jämställdhet i förskolepolitik och praktik

  Författare :Charlotta Edström; Lisbeth Lundahl; Elisabet Öhrn; Gunilla Halldén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; gender equality; state policies; local authority policies; practice; pedagogues; children; Sweden; Scotland; förskola; jämställdhet; statlig politik; kommunalpolitik; praktik; pedagoger; barn; Sverige; Skottland; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, critically analyse and provide information about gender equality in Swedish preschools, in relation to policy and practice. The main focus is on pedagogues’ gender equality work with children. The study includes a comparison between state gender equality policy in Scottish and Swedish preschools. LÄS MER

 3. 3. Folkhemmets kommun : socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952

  Författare :Ulla Ekström Von Essen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SAP; folkhemmet; kommun; steriliseringar; bostadspolitik; Political science; Statsvetenskap; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Kommunalpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konflikt eller samförstånd? : Management och marknadsreformers konsekvenser för den kommunala demokratin

  Författare :Johan Lantto; Anders Håkansson; Anders Lidström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Demokrati; Managementreformer; Marknadsreformer; Målstyrning; Kommunalpolitik; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The question under investigation in this dissertation is whether the management- and market-oriented reforms of public institutions in Sweden of the 1980s and 1990s have affected municipal politics in the direction of more or less conflict. The analysis takes its point of departure from Arend Lijphart’s model of majoritarian versus consensus democracy. LÄS MER

 5. 5. I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner

  Författare :Erik Nydahl; Svenbjörn Kilander; Martin Åberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; kommunalhistoria; modernisering; politisk kultur; arbetarrörelsen; folkrörelser; industrisamhälle; kommunalpolitik; Ytterlännäs; Stigsjö; Ångermanland; History; Historia;

  Sammanfattning : Abstract   Nydahl, Erik; I fyrkens tid. Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930 [Voting by income: The political culture of two Swedish municipalities, 1860–1930] Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, Sweden ISBN: 978-91-86694-05-0, ISSN 1652-893X, Doctoral thesis nr: 100 (2010). LÄS MER