Sökning: "alpha-lactalbumin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet alpha-lactalbumin.

 1. 1. Nuclear mechanisms in cell death induced by HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumour cells)

  Detta är en avhandling från Caroline Düringer, Sölvegatan 23, 22362 Lund

  Författare :Caroline Düringer; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; virology; mykologi; bakteriologi; virologi; mycology; bacteriology; Microbiology; chromatin; histones; apoptosis; alpha-lactalbumin; programmed cell death;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Celler är de minsta levande beståndsdelarna i kroppens vävnader. Under fosterutecklingen och kontinuerligt under livet behöver vävnaderna storlek regleras och gamla celler bytas ut mot nya. LÄS MER

 2. 2. Apoptosis induced by a human milk protein complex. Cellular and structural studies in tumour cells and bacteria

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Anders Håkansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serology; Immunology; nuclear uptake; caspases; mitochondria; S. pneumoniae; alpha-lactalbumin; milk; breast-feeding; Apoptosis; tumour cells; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett bröstmjölksprotein som dödar tumörceller Denna avhandling beskriver den tumörcell- och bakteriedödande effekten av ett proteinkomplex från bröstmjölk. Proteinkomplexet, en veckningsvariant av humant alfa-laktalbumin, inducerar apoptos (programmerad celldöd) i tumörceller och visar sig ha liknande effekter även mot bakterier. LÄS MER

 3. 3. Apoptosis and tumor cell death pathways in response to HAMLET

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Oskar Hallgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper allmänt ; General biomedical sciences; Klinisk biologi; apoptosis; autophagy; alpha-lactalbumin; Clinical biology; programmed cell death; HAMLET; cell cycle;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Celldöd är en lika viktig process som celldelning. Under hela ens liv måste vävnadens storlek regleras och gamla eller skadade celler förnyas. Detta styrs av en process som kallas programmerad cell död. Denna process är noggrant reglerad så att enbart oönskade celler tas bort. LÄS MER

 4. 4. Temporary neonatal exposure to whole and hydrolysed cow's milk proteins. Studies of macromolecular absorption and immunological variables

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Pekka O Juvonen; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; beta-lactoglobulin; ovalbumin; cow s milk proteins; antibodies; IgG; IgE; secretory IgA; alpha-lactalbumin; breast-feeding; Pediatrics; Pediatri; early infant feeding; casein hydrolysate; Human milk; cow s milk;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intag av födoämnesantigen resulterar normalt i induktion av oral tolerans, men klinisk och immunologisk betydelse av kortvarig neonatal exponering för komjölksproteiner är inte klarlagt. Syftet med detta arbete var att studera prospektivt effekten av olika uppfödningsregimen under de tre första levnadsdagarna. LÄS MER

 5. 5. Structure-function analysis of HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells)

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Författare :Jenny Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alpha-lactalbumin HAMLET oleic acid protein folding tumor cell death;

  Sammanfattning : The human genome sequence encodes fewer proteins than expected, suggesting that one protein can have several functions and adjust their structure to meet different structural demands. Changes in tertiary structure have mostly been associated with disease and the most striking example is the prion protein, which changes from a mixed alpha-helical and beta-sheet conformation to the beta-sheet rich, disease causing iso-form. LÄS MER