Sökning: "Visual communication"

Visar resultat 1 - 5 av 185 avhandlingar innehållade orden Visual communication.

 1. 1. Communication space Spatial design in manufacturing industry

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 2. 2. Verbo-visual Communication : Presentation of Clear Messages for Information and Learning

  Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

  Författare :Rune Pettersson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and information science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction

  Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

  Författare :Nils Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online advertising; children; website interaction; visual attention; distraction; cognitive load; eye-tracking; task-orientation; media effects; visual saliency; executive functions; media literacy; inhibitory control;

  Sammanfattning : Denna avhandling består av fyra delstudier som undersöker hur internetreklam påverkar barns visuella uppmärksamhet. Syftet med studierna var att ta reda på om barn distraherades av internetreklam när de interagerade med webbsidor med hjälp av en vanlig webbläsare. LÄS MER

 4. 4. On Fundamental Elements of Visual Navigation Systems

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Abujawad Rafid Siddiqui; Rafid Siddiqui; Blekinge Tekniska Högskola.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robot navigation; localization; visual mapping; scene understanding; semantic mapping;

  Sammanfattning : Visual navigation is a ubiquitous yet complex task which is performed by many species for the purpose of survival. Although visual navigation is actively being studied within the robotics community, the determination of elemental constituents of a robust visual navigation system remains a challenge. LÄS MER

 5. 5. The mediation of affect security, fear and subversive hope in visual culture

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Rodrigo Ferrada Stoehrel; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; affect; emotion; aesthetics; visual culture; discourse; Otherness; power; security; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this study has been to problematise how visual practices and the mediation of affect is linked to the capacity to produce (new) perceptual realities, sensations and imaginaries, ultimately aiming to legitimate or counter-legitimate the hegemonic discourses and practices mobilised in the name of security. The first part of my thesis approaches this matter through an analysis of media cultures and discursive systems circulating within the court and the state military. LÄS MER