Sökning: "writer tradition"

Visar resultat 26 - 26 av 26 avhandlingar innehållade orden writer tradition.

  1. 26. Eustathios of Thessalonike: Parekbolai on Homer’s Odyssey 1–2 : Proekdosis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

    Författare :Eric Cullhed; Uppsala universitet.; [2014]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Eustathios of Thessalonike; Parekbolai; Homer; The Odyssey; Komnenian literature; authorship; rhetoric; hermeneutics; ideology; codicology; textual criticism; Greek; Grekiska;

    Sammanfattning : This thesis provides a critical edition of the Parekbolai (“Excerpts”) on the first two rhapsodies of Homer’s Odyssey produced by Eustathios (c. 1115–95), teacher and celebrated orator in Constantinople under the reign of Manuel I Komnenos and later archbishop of Thessalonike, the second city of the Byzantine empire. LÄS MER