Sökning: "Birgit Antonsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Birgit Antonsson.

 1. 1. Efterklang och särprägel : en studie i Per Freudenthals - pseudonymen Ode Baltens - tidiga prosa till och med romanen I lustgården

  Författare :Birgit Antonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Här kan jag äntligen tala" : tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap

  Författare :Marie Öhman; Lars-Åke Skalin; Birgit Antonsson; Birgitta Bergsten; Inger Littberger; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Åsa Nelvin; existentialism; modernism; lyrical strategies; the absurd drama; autobiography.; Literature; Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature; lyriska strategier; absurdistiskt drama; självbiografi;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is Swedish author Åsa Nelvin’s writings. Five books are at the center of attention: The children’s books De vita björnarna (“The White Bears”) (1969) and Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the two novels Tillflyktens hus (“The House of Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med dockor (“The Woman who played with dolls”) (1977), and the cycle of poems Gattet (“The Inlet”) (1981). LÄS MER