Sökning: "optics"

Visar resultat 1 - 5 av 851 avhandlingar innehållade ordet optics.

 1. 1. Quantum Optics and Quantum Information Processing in Rare-Earth-Ion-Doped Crystals

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Nicklas Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Rare-earth ions; Optical processing; Optical storage; Electromagnetism; akustik; optik; Elektromagnetism; optics; acoustics; Photon echo; Quantum optics; Quantum computing; Fysicumarkivet A:2003:Ohlsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ljusets minsta kända beståndsdelar kallas fotoner. Enligt kvantmekaniken har dessa egenskaper som normalt förknippas med vågor och samtidigt sådana egenskaper som normalt förknippas med partiklar. LÄS MER

 2. 2. Methods of Multi-Conjugate Adaptive Optics for Astronomy

  Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

  Författare :Ralf Flicker; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Adaptive optics; anisoplanatism; laser guide stars; performance estimation; wavefront reconstruction; extremely large telescopes; optics; Electromagnetism; Elektromagnetism; acoustics; Astronomy; akustik; space research; optik; multi-conjugate; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2003:Flicker;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Multikonjugerad Adaptiv Optik för Astronomiska Teleskop 1. Atmosfärisk turbulens Allt sedan man på 1600-talet började bruka optiska instrument inom astronomin, för att understödja det mänskliga ögat då man beskådade stjärnhimlen, har astronomer strävat efter att bygga allt större och bättre teleskop för att kunna se längre ut i rymden och skönja allt ljussvagare objekt. LÄS MER

 3. 3. Manipulation of Light with Transformation Optics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Wei Yan; KTH.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; transformation optics; Maxwell’s equations; invisibility cloaks; compensated bilayer; perfect imaging; optical illusion; nihility media; α media; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Optics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Optik;

  Sammanfattning : Transformation optics, a recently booming area, provides people a new approach to design optical devices for manipulating light. With transformation optics, a lot of novel optical devices are proposed, such as invisibility cloaks, optical wormholes, optical black holes, illusion devices. LÄS MER

 4. 4. Optics for Earth Observation Instruments

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Arvid Hammar; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diamond turning; scientific instruments; THz; spline horns; telescopes; measurements; free-form mirrors; stray light; reflector optics; satellites; tolerancing; off-axis;

  Sammanfattning : The optical system is an essential part of every remote sensing instrument used for detecting electromagnetic waves. Careful design, fabrication and characterization is therefore crucial, especially for satellite-borne missions where the possibility of post-launch repairs is highly limited. LÄS MER

 5. 5. Quantum optics with artificial atoms

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Anton Frisk Kockum; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; surface acoustic waves; transmon; circuit QED; photon detector; parity measurement; quantum stochastic calculus; Quantum optics; artificial atoms; quantum measurement;

  Sammanfattning : Quantum optics is the study of interaction between atoms and photons. In the eight papers of this thesis, we study a number of systems where artificial atoms (here, superconducting circuits emulating the level structure of an atom) enable us to either improve on known concepts or experiments from quantum optics with natural atoms, or to explore entirely new regimes which have not been possible to reach in such experiments. LÄS MER