Sökning: "18th century Swedish history"

Visar resultat 1 - 5 av 76 avhandlingar innehållade orden 18th century Swedish history.

 1. 1. Rättvisans och allmogens beskyddare : Den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730 : the Swedish absolute state, the commissions and the civil servants, 1680-1730

  Författare :Marie Lennersand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; commissions; civil servants; peasants; Great Northern War; Age of Freedom; Absolute state; corruption; ideology; communication; control; social discipline; legal history; early modern history; 17th century history; 18th century history; Sweden; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : In Sweden the state, like other European states, changed radically during the 16th and 17th centuries. The central power increased its influence, which led to a more intensified exercise of power and to higher demands for total control over society. In the thesis the actions of the absolute state to legitimise and strengthen its power is in focus. LÄS MER

 2. 2. Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850

  Författare :Patrik Lundell; Broberg Gunnar; Dag Nordmark; Gunnar Broberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 3. 3. Navigating the foreign quarters : Everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830

  Författare :Lisa Hellman; Leos Müller; Gunlög Fur; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Canton; Macao; Everyday Life; Swedish East India Company; China; 18th century; 19th century; Global history; Maritime History; Port city; Practices; Gender; Masculinity; Groups; Space; Communication; Material culture; Trust; Kanton; Macao; Vardagsliv; Svenska Ostindiska Kompaniet; Kina; 1700-tal; 1800-tal; Globalhistoria; Maritim historia; Hamn; Praktiker; Genus; Maskulinitet; Grupper; Rum; Kommunikation; Materialitet; Tillit; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the everyday life of the Swedish East India company employees in Canton and Macao 1730–1830. Through a focus on everyday practices, analysed on the basis of ethnicity, class and gender, I show how the Swedes and other foreigners led their everyday life in a constant interplay between adaptation to and transgression of Chinese rules. LÄS MER

 4. 4. Ett stycke på väg : Naturaväghållning med lotter i Västmanlands län ca 1750–1850

  Författare :Tomas Högberg; Erik Lindberg; Gudrun Andersson; Staffan Granér; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; roads; road maintenance; road allotment system; transport; history of infrastructure; history of taxation; institutional economics; corvée; statute labor; Sweden; Västmanlands län; 18th century; 19th century; Historia; History; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse how the road allotment system functioned as an institution to mobilise resources and organise the provision of roads. Through this institution every peasant was made responsible for certain parts of a road. The analysis focuses on road repair and maintenance in the Swedish region of Västmanlands län c. LÄS MER

 5. 5. Manlighetens bortre gräns : Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709

  Författare :Susanna Sjödin Lindenskoug; Kekke Stadin; Christine Bladh; Maja Bondestam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Early-modern Bestiality Sodomy Masculinity Manliness Unmanliness Male Livonia Swedish Empire; Court; Law; 17th century; 18th century; tidelag; manlighet; maskulinitet; genus; rättegång; brott; straff; tidigmodern tid; Livland; Stormaktstiden; 1600-talet; 1700-talet; livegenskap; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : There were many ways of bordering manliness during the historical period covered by my research. Borders have been metaphorically understood as those invisible, often non-enunciated limits that have safeguarded manliness. LÄS MER