Sökning: "world-view"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet world-view.

 1. 1. To be or not to be American Statehood and Peoplehood in Native American Self-identification during the Self-determination era

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Ingela Sjögren; Bo Persson; Gunlög Fur; Rani-Henrik Andersson; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Native Americans; Indigenous peoples; national identity; tribal identity; nationhood; peoplehood; world view; historia; History;

  Sammanfattning : As colonized peoples Native Americans have had a complicated relationship to the United States. They have faced the question of whether they should demand tribal independence or embrace American citizenship. LÄS MER

 2. 2. Öster om Arlanda : En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Ljungström; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnology; folkloristics; interview; personal experience narratives; narrated time; world view; values; dignity; care; artifact; handicraft; cammoditization; home museum; women s studies; modernization; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This dissertation lies in the crossroads between the study of artifacts and the studyof verbalizations. Its purpose is to investigate how artifacts, retrieved for ahandicraft inventory, inspired their owners to narrate and interpret values, lifecontexts and moral problems connected with the social and historicaltransformation of the twentieth century. LÄS MER

 3. 3. Nödvändighetens väg Världsbildande gränsarbete i skildringar av informationssamhället

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan Karlsson; Gerd Lindgren; Göran Sundqvist; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ideology; Boundary Work; World View; Information Society; Technocracy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation aims at describing the worldview and the ontological boundary work that descriptions of ”the information society” presuppose as well as understanding how these relate to technocratic descriptions of the world.The theoretical point of origin of this work is that worldviews are communicated, and that when this transpires, three worlds are related to (the objective, the social, and the subjective) which contain ideological components that make them plausible. LÄS MER

 4. 4. Att förklara det oförklarliga : En livsåskådningsstudie om människors tolkningar av paranormala fenomen i en vetenskaplig tidsålder

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven-Eric Morhed; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; paranormal; unexplainable; view of life; world view; life philosophy; ideology; sociology of science; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis is to investigate the importance that paranormal phenomena has for the view of life of contemporary Swedes. It is my impression that science and scientific theories generally influence the person who tries to understand specific phenomena in the world. LÄS MER

 5. 5. Sammanhangets mening : En empirisk studie av livsåskådningar i föreställningar om genteknik och i berättelser om barnlöshet, assisterad befruktning och adoption

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Westerlund; Carl Reinhold Bråkenhielm; Susanne Lundin; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; view of life; life-philosophy; world-view; context; meaning in life; genetics; gene technology; childlessness; in-vitro-fertilisation; adoption; Tros- och livsåskådningsvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Faith and reason; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Tros- och livsåskådningsvetenskap; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : This present thesis explores the meaning of contexts for views of life. The first aim of the investigation is to describe the existential meaningful content of views of life in perceptions of gene technology and in narratives about childlessness, assisted conception and adoption, as they are articulated in two separate sets of interviews. LÄS MER