Sökning: "Artificiell intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden Artificiell intelligens.

 1. 1. På AI-teknikens axlar : : Om kunskapssociologin och stark artificiell intelligens

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Kåhre; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Filosofi; Practical Philosophy; Gregory Bateson; James Wertsch.; Yrjö Engeström; Katherine N. Hayles; Lucy Suchman; Hubert Dreyfus; John Searle; David Bloor; Lev Vygotsky; Niklas Luhmann; Chinese room; Turing test; socionics; darwinism; emergence; relativism; posthumanism; environmentalism; situationism; social communication; second order cybernetics; systems theory; sociology of knowledge; connectionism; Strong artificial intelligence; distributed artificial intelligence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen diskuterar Sociologins position i debatten kring artificiell intelligens, d.v.s sådan AI som kan skapa kunskap på egen hand. Det påpekas att sociologin behöver göra en åtskillnad mellan två sätt att skapa AI system: Symbolisk AI (eller Klassisk AI) och Distribuerad AI – DAI. LÄS MER

 2. 2. Autonomous Agents and the Concept of Concepts

  Detta är en avhandling från Department of Computer Science, Lund University

  Författare :Paul Davidsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligens; Data- och systemvetenskap; computer technology; Systems engineering; Adaptive Behavior; Anticipation; Cognitive Modeling; Concept Representation; Concept Learning; Artificial Intelligence; Autonomous Agents; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En autonom agent kan definieras som ett system som med syfte att utföra uppgifter kan interagera med sin omgivning genom sina egna sensorer och effektorer. En ny arkitektur för autonoma agenter inspirerad av teorin för antecipatoriska system föreslås. LÄS MER

 3. 3. Automated Subject Classification of Textual Documents in the Context of Web-Based Hierarchical Browsing

  Detta är en avhandling från Electro and information technology

  Författare :Koraljka Golub; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Dewey Decimal Classification; Engineering Information; hierarchical browsing; controlled vocabularies; thesauri; classification schemes; Automated classification; subject classification; Artificial intelligens; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : With the exponential growth of the World Wide Web, automated subject classification has become a major research issue. Organizing web pages into a hierarchical structure for subject browsing has been gaining more recognition as an important tool in information-seeking processes. LÄS MER

 4. 4. Neural Network Ensembles and Combinatorial Optimization with Applications in Medicine

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Henrik Haraldsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerisk analys; machine learning; artificial neural networks; ensemble methods; feature extraction; ECG; combinatorial optimization; mean field annealing; Computer science; numerical analysis; systems; Datalogi; control; system; kontroll; Artificial intelligens; Artificiell intelligens; Fysicumarkivet A:2003:Haraldsson;

  Sammanfattning : Artificial neural network (ANN) and combinatorial optimization algorithms are developed, and applied to the medical domain. A novel method for training an ensemble of ANN is presented, based on random weight updates alternated with replication of networks with low error. LÄS MER

 5. 5. Natural Vision for Artificial Systems, Active Vision and Thought

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Lars Kopp; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; visual alphabet; representations; robotics; language; artificial vision; cognition; Artificial intelligens; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : The visual system in animals and humans consists of a number of information processing units that are here called visual routines. These routines are specialized in handling different cognitive tasks, for example, object recognition, motion, stereo, color, texture, and optic flow. LÄS MER