Sökning: "teknik intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 185 avhandlingar innehållade orden teknik intresse.

 1. 1. Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom grundskoleelevers val av framtida studievägar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jan Grenholm; Högskolan i Gävle.; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teknik; intresse; attityd; flickor; gymnasieskola; fokusgrupper; Grounded Theory; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan resonerar inför sina val till gymnasieskolan.Attityder, beteende, nyfikenhet och intresse är nyckelord genom hela undersökningen där vi får ta del av ungdomars tankar om framtida studier och yrken. Via fokusgruppsamtal får grundskoleelever komma till tals. LÄS MER

 2. 2. In-situ TEM Probing of Nanomaterials

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Magnus Hummelgård; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanotechnology; in situ; TEM; probing; nanowires; nanoparticles; ink; TECHNOLOGY Engineering physics Other engineering physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Övrig teknisk fysik; TECHNOLOGY Engineering physics Material physics with surface physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Materialfysik med ytfysik; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik;

  Sammanfattning : Nanomaterials because of their small size, may have special properties unlikely to be seen in ordinary types of materials. Nanomaterials like nanotubes,nanowires and nanoparticles are best studied at the nanoscale, vital but also problematic. LÄS MER

 3. 3. Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lena Forsberg; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Entreprenörskap och innovation; Entrepreneurship and Innovation;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om betydelsen av företagsamhet och ledarskap med utgångspunkt från stallmiljö. Syftet är att undersöka stallet som en möjlig ledarskap- och entreprenörsskola och även undersöka hur stallmiljön kan utmana könsstereotyper i relation till ledarskap och entreprenörskap. LÄS MER

 4. 4. Starch in Processed Potatoes -Influence of Tuber Structure, Thermal Treatments and Amylose/Amylopectin Ratio

  Detta är en avhandling från Division of Food Technology, Lund University

  Författare :Malin Sjöö; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Teknik; Technological sciences; microscopy; differential scanning calorimetry; amylopectin; amylose; starch; Solanum tuberosum; potato;

  Sammanfattning : The potato is one of our most important food crops, being sold in its natural state or processed into a wide range of products. Starch, by far the most abundant component in the tuber, is greatly affected by heat processing. LÄS MER

 5. 5. Välja teknik? : Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anette Pripp; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Young people; elections of upper secondary school; technology programs; thematic analysis; Ungdomar; gymnasieval; teknikprogrammet; tematisk analys; Young people; elections of upper secondary school; technology programs; thematic analysis;

  Sammanfattning : Gymnasievalet är ett viktigt beslut i ungdomars liv. Den här avhandlingen handlar om ungdomars gymnasieval till teknikprogrammet och om hur de beskriver sina skäl till och omständigheter kring att deras val föll på det programmet. Studiens fokus har varit riktat mot vilka motiv som ungdomar framhåller som viktiga för sitt val. LÄS MER