Sökning: "attitudes towards bankruptcies"

Hittade 1 avhandling innehållade orden attitudes towards bankruptcies.

  1. 1. Ifrågasatta företagare Konkursförvaltares syn på kvinnor och män som företagsgäldenärer under 1900-talet

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Maria Axelsson; Uppsala universitet.; [2006]
    Nyckelord :Social sciences; business bankruptcies; gender perspective; men and women in business; receivers; debtors; Uppsala; business networks; bank contacts; business competence; business characteristics; attitudes towards bankruptcies; bankruptcy causes; principal component analysis; SAMHÄLLSVETENSKAP; ekonomisk historia; Economic History;

    Sammanfattning : The principle purpose of this thesis has been to study and analyse the conception of men and women in business bankruptcy during the 20th century. The analysis is built on a theoretical gender perspective and, combining this view and business and bankruptcy research, the thesis has focused on five themes: business networks, bank contacts, business competence, business characteristics and finally bankruptcy causes. LÄS MER