Sökning: "receivers"

Visar resultat 1 - 5 av 237 avhandlingar innehållade ordet receivers.

 1. 1. Flexible wireless receivers : on-chip testing techniques and design for test

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Ramzan Rashad; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : In recent years the interest in the design of low cost multistandard mobile devices has gone from technical aspiration to commercial essential. Usually, the emerging wireless applications prompt the conception of new wireless standards. The end user wants to access voice, data, and streaming media from single wireless terminal. LÄS MER

 2. 2. Reduced Receivers for Faster-than-Nyquist Signaling and General Linear Channels

  Detta är en avhandling från Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Författare :Adnan Prlja; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digital data transmission; receivers; decoders; channel modeling; intersymbol interference; ISI; MIMO; Faster-than-Nyquist signaling; complexity reduction; observation models; BCJR algorithm; turbo equalization; iterative detection; channel shortening;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens samhälle är allt mer beroende av elektroniska hjälpmedel så som smarta telefoner, läsplattor, datorer osv. Prestandakraven ökar i en allt högre takt och därför måste även den bakomliggande teknologin följa samma trend. LÄS MER

 3. 3. Multiband LNA Design and RF-Sampling Front-Ends for Flexible Wireless Receivers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stefan Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; RF; Microelectronics; Multiband LNAs; RF-Sampling; Sampling Front-Ends; Flexible Wireless Receivers; Multistandard Receivers.; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik;

  Sammanfattning : The wireless market is developing very fast today with a steadily increasing number of users all around the world. An increasing number of users and the constant need for higher and higher data rates have led to an increasing number of emerging wireless communication standards. LÄS MER

 4. 4. Low complexity digital receivers

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Per Ödling; Blekinge Tekniska Högskola.; [1993]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; Signal Processing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ifrågasatta företagare Konkursförvaltares syn på kvinnor och män som företagsgäldenärer under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Axelsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Social sciences; business bankruptcies; gender perspective; men and women in business; receivers; debtors; Uppsala; business networks; bank contacts; business competence; business characteristics; attitudes towards bankruptcies; bankruptcy causes; principal component analysis; SAMHÄLLSVETENSKAP; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The principle purpose of this thesis has been to study and analyse the conception of men and women in business bankruptcy during the 20th century. The analysis is built on a theoretical gender perspective and, combining this view and business and bankruptcy research, the thesis has focused on five themes: business networks, bank contacts, business competence, business characteristics and finally bankruptcy causes. LÄS MER