Sökning: "organisering av innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden organisering av innovation.

 1. 1. Institutionalisering av ansvar i kommunal revision Lärande organisering

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, Jönköping International Business School

  Författare :Ann Britt Karlsson; Benny Hjern; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The thesis deals with responsibilities and social interactions in auditing political accountability in Swedish municipalities and regions. Can local audit institutions and their practices help to strengthen democratic leadership and responsibility?Case-studies have been performed in ten municipalities, one county council and one regional unit across Sweden during the period 2003 to 2007. LÄS MER

 2. 2. Samverkansnätverk för innovation en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Malin Lindberg; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Social sciences; Samhällsvetenskap; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : In recent decades, politicians, civil servants and scientists have drawn attention to the role that joint action plays in the emergence of innovations. Among other things, the importance of the joint action networks with participants from different sectors of society has been stressed. LÄS MER

 3. 3. Samarbete utan gemensamma mål Att styra och stimulera innovation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Stefan Görling; Mats Engwall; Marcus Lindahl; Maureen McKelvey; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; innovation; innovationssystem; trippel-helix; forskningssamarbeten; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In Sweden, three of the four largest institutional research funders have the explicit goal to not only support research but also to stimulate economic growth. How this should be done in practice, however, is more uncertain. Often used theories, e.g. LÄS MER

 4. 4. Industrial organization and the spatial organization of industries

  Detta är en avhandling från Meddeladen från Lunds Universitets Geografiske Institutionen avhandlinger

  Författare :Jan Vang-Lauridsen; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social geography; innovation systems.; economic geography; regional policy; Asia; offshoring; outsourcing; Socialgeografi;

  Sammanfattning : The dissertation aims at making a contribution to the field of industrial organization/dynamics, spatial organization of industries and regional policy. This has been done by paying more attention to the strategies of the firm and to the link between the firms, the industry as well as the region and the implications for regional policy. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag : En kvalitativ och vardagsorienterad studie om produktutvecklingsarbete i en era när kunder i allt högre grad betalar för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Karin Dahlström; Evert Gummesson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Produktutveckling; Tjänsteutveckling; Tjänsteintensiva företag; Värdeskapande; Service Management; Kvalitet; Kunskap Meningsskapande; Tjänsteinnovation; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : SammanfattningKunder betalar i allt högre grad för ogripbara, men ändå högst förnimbara och värdeskapande, aspekter. Viktiga sådana aspekter är tjänster och service, men även aspekter av sinnlig, emotionell, ekonomisk, upplevelsemässig, etisk, estetisk, miljömässig, kvalitetsmässig, identitetsstärkande, social och kulturell karaktär. LÄS MER