Sökning: "Benny Hjern"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Benny Hjern.

  1. 1. Statsbidrag som styrmetod

    Detta är en avhandling från Göteborg : Gleerup

    Författare :Benny Hjern; Högskolan i Jönköping.; [1976]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER