Sökning: "Man Machine Relation Focusing Gender"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Man Machine Relation Focusing Gender.

 1. 1. "Kan man särskilja kompetens från personlighet?" : En genusvetenskaplig studie av kompetens och ideal i fyra IKT-forskningsorganisationer

  Författare :Fredrik Sjögren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Genus; Kompetens; Teknik; Norm; Forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how ideals and competence in four ICT-research organisations can be understood from a gender perspective. The four organisations are the Swedish Institute of Computer Science (SICS), Interactive Institute, SICS Center for Networked Systems, and Mobile Life VINN Excellence centre (Mobile Life). LÄS MER

 2. 2. Making ideas matter : gender, technology and women's invention

  Författare :Ann-Christin Nyberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Denna avhandling baseras på empiriska data om kvinnors uppfinnande och relaterar huvudsakligen till teorier från den teknofeministiska skärningspunkten mellan feministiska studier och teknik- och vetenskapsstudier, där såväl genus som teknik ses som skapade av människor i interaktion med vår förståelse av verkligheten och med verkliga aktörer. Data om kvinnors uppfinnande insamlade från patentregister och via intervjuer utgör den empiriska grund från vilken en alternativ bild av uppfinnandet begreppsliggörs, sätts samman och diskuteras. LÄS MER

 3. 3. Women narratives from Tornedalen, northernmost Sweden : gender and culture in perspective

  Författare :Ann-Kristin Juntti-Henriksson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science;

  Sammanfattning : This thesis concerns gender issues based on 103 interviews with women from the northernmost borderland of Sweden (Tornedalen area). The interviews become women narratives as told from their lives, including anecdotes of particular events as well as a vast amount of information related to gender and equality. LÄS MER

 4. 4. Why are WE not more attractive for women? : different perspectives on a collaboration process to increase gender awareness

  Författare :Hans Lundkvist; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Access to human resources is a crucial factor in most cases of business and regional development. Due to demographical changes, urbanization and new values among the next generation, the competition to find the right workforce is likely to increase. LÄS MER

 5. 5. Business and governance models for DTN-based internet access : Gender and cultural considerations and application cases using open source software and design principles for ICT commons

  Författare :Barbro Fransson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Great effort is being made to get Europe out of its economic crisis and prepare the European economy for the next decade. The aims of the Digital Agenda are to give all Europeans basic broadband by 2013 and to ensure that by 2020 all Europeans have access to much higher internet speeds. LÄS MER