Sökning: "fibrosis"

Visar resultat 1 - 5 av 245 avhandlingar innehållade ordet fibrosis.

 1. 1. Tomosynthesis in pulmonary cystic fibrosis

  Detta är en avhandling från Diagnostic Radiology, (Lund)

  Författare :Kristina Vult von Steyern; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cystic fibrosis; Lung; Radiation dose; Radiography; Scoring methods; Tomography; spiral computed; X-ray computed;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tack vare den snabba tekniska och digitala utvecklingen under senare år har tomosyntes etablerats som ett nytt och spännande verktyg inom röntgendiagnostiken. Metoden är en vidareutveckling av gammaldags tomografi (skiktröntgen), men är lättare att utföra, ger bättre bilder och dessutom är stråldosen betydligt lägre. LÄS MER

 2. 2. Towards Pharmacological Treatment of Cystic Fibrosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotte Andersson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; cystic fibrosis; airway epithelium; genotype; CFTR; chloride transport; genistein; phenotype; phenylbutyrate; S-nitrosoglutathione; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; entomologi; Entomology;

  Sammanfattning : S-nitrosogluthatione is an endogenous substance, present at decreased levels in the lungs of CF patients and was recently found to induce mature CFTR in airway epithelial CF cell lines. We show that S-nitrosoglutathione in physiological concentrations increases the presence of ΔF508 CFTR in the cell membrane and induces cAMP dependent chloride transport in cystic fibrosis airway epithelial cells. LÄS MER

 3. 3. Advances in Pharmacological Treatment of Cystic Fibrosis

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Igor Oliynyk; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cystic fibrosis; CFTR; chloride transport; N-acetylcysteine; NO-donors; duramycin; intracellular calcium; azithromycin; MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Cystic fibrosis (CF) is an inborn, hereditary disease, due to mutations in the gene for a cAMP-activated chloride (Cl-) channel, the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). As a result of impaired ion and water transport,the airway mucus is abnormally viscous, which leads to bacterial colonization. LÄS MER

 4. 4. Clinical and genetical studies in cystic fibrosis and pseudohypoaldosteronism

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Charlotta Schaedel; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pseudohypoaldosteronism type 1; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR ; Cystic fibrosis; pulmonary disorder; Pediatrics; epithelial sodium channel ENaC; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cystisk fibros (CF) är den vanligaste svåra ärftliga metabola sjukdomen i den vita befolkningen. I Sverige drabbar den ca 1:4500-6500 individer men i många länder har den en högre incidens på ca 1:2000-3000. LÄS MER

 5. 5. Mucins, Cystic Fibrosis and PDZ protein interactions

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Emily Malmberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mucin; PDZ; transmembrane; MUC1; Cystic Fibrosis; clathrin; CFTR; PDZK1; Bcr; endocytosis; MUC17;

  Sammanfattning : Cystic Fibrosis (CF) is caused and characterized by mutations in the Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator (CFTR) gene. The dominating feature of the disease is mucus accumulation on mucosal surfaces, but no direct functional connection between mucus and CFTR is known. LÄS MER