Sökning: "colour-blindness"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet colour-blindness.

 1. 1. Liksom ett par nya ögon. Frithiof Holmgren och synsinnets problematik

  Författare :Jan-Eric Olsén; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of ideas; History of philosophy; vivisections; colour perception; colour-blindness; the visual organ; the human body; sensations; scientific ideals; industrial technology; Frithiof Holmgren; scientific instruments; physiological experiments; laboratory medicine; physiology; Filosofins historia; idéhistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : This study deals with research on the visual organ as pursued in experimental physiology during the latter half of the nineteenth-century. In the 1850's och 60's experimental physiology developed as a new, scientific discipline within the curriculum of western medicine. LÄS MER

 2. 2. Attitudes matter : Perceptions towards welfare work with migrants in Swedish welfare organisations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Carolin Schütze; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; attitudes towards migrants; racial attitudes; welfare work; welfare organisations;

  Sammanfattning : This dissertation examines Swedish welfare workers’ attitudes towards migrants and migration, their perceptions of welfare work with migrants and organisational working conditions. The dissertation is based on original survey data capturing attitudes and views of welfare workers in two Swedish welfare organisations. LÄS MER

 3. 3. Flickblickar Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Maria Eriksson; Hillevi Gantez; Ketil Thorgersen; Helene Illeris; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gaze; femininity; girls; the body; visual narratives; visual culture; art education; images; reflexive ethnography; enactment; aesthetics; leisure time; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : This thesis investigates enactments of femininities, bodies and images among young women in two art and design classes at urban Swedish upper-secondary schools. The theoretical framework combines visual culture, performativity and new materialism, contributing to art education research and girlhood studies. LÄS MER